Zadání: Jak modelovat potrubí s přepadem

Model potrubí s přepadem je určen pro mírně pokročilé uživatele SOLIDWORKSu. Prostudujte si výkresovou dokumentaci a pokuste se součást sami vymodelovat.

Výkres se skládá z jednotlivých pohledů. V pohledech bylo potlačeno zaoblení z důvodu přehlednějšího kótování. Technologické úpravy modelu – zaoblení přechodových hran – jsou znázorněny barevně na prostorových pohledech:

66-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup-vykres

Nárys obsahuje kóty důležité pro skicování trasy potrubí:

67-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup-vykres

V půdoryse je zakótována základní část modelu. Z tohoto pohledu je vhodné vycházet i pro umístění počátku souřadného systému:

68-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup-vykres

V řezu jsou zakótovány všechny důležité vnitřní části modelu:

69-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup-vykres

Bokorys obsahuje kótu pro definici otvorů a roztečnou kružnici:

70-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup-vykres

V prostorovém (izometrickém) pohledu jsou zvýrazněna zaoblení. Velikosti poloměrů jsou odlišeny barevně:

71-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup-vykres

Pohled na zaoblení z jiného úhlu:

72-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup-vykres

Znázornění zaoblených hran v dutině je nejlépe vidět v řezu:

73-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup-vykres

Detail na vyplněné popisové pole:

76-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup-vykres-nahled

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama