Postup modelování kulového uložení #2

Při modelování kulového uložení je potřeba pokročilejších znalostí SOLIDWORKSu, skicování i prostorová představivost. Prostudujte si zadání (výkres) a pokud si nebudete vědět rady nebo se chcete podívat na náš postup, pokračujte podle našeho návodu krok za krokem.

Před zahájením modelování podle našeho postupu si prostudujte zadání (výkres).

 

Postup modelování kulového ložiska

Otevřete si rozpracovaný díl.

139-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

 

Přidání vysunutím

Nyní použijeme skicu Skica1 pro další vysunutí uzavřeného obrysu. Taková skica se nazývá sdílená skica. Ve FeatureManageru rozbalte prvek Přidat vysunutím1 (1), vyberte skicu Skica1 (2) a ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

27-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • změňte vzdálenost vysunutí na 6 mm,
  • přepněte se do pole Vybrané obrysy a vyberte vnitřní obrys kružnice o průměru 152 mm.

28-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Zkontrolujte směr vysunutí a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokumentu (Ctrl + S).

 

 

Přidání rotací

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

29-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici. Ve FeatureManageru vyberte novou skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

30-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Panelu zkratek vyberte příkaz Přímka.

31-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Umístěte počáteční bod přímky do místa (1) tak, aby se u kurzoru zobrazila vazba ve žlutém poli.

32-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pokračujte ve skicováno svislé přímky směrem nahoru a do místa (2) umístěte koncový bod přímky. Dbejte pozornost na automatické vazby Sjednocená a Svislá, musí být ve žlutém poli.

33-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Nyní stiskněte klávesu Alt (3) a naskicujte oblouk. Koncový bod oblouku umístěte někde v místě kurzoru (4).

34-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pokračujte ve skicováno svislé přímky do místa (5) tak, aby koncový bod ležel na obrysové hraně modelu. Současně dbejte pozornost na vznik vazeb Sjednocená a Svislá.

35-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Uzavřete obrys vodorovnou přímkou, jejíž koncový bod (6) leží v počátečním bodě první přímky.

36-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Panelu zkratek vyberte příkaz Osa. Nakreslete svislou osu procházející počátkem. Tuto osu použijeme pro kótování poloměru a z toho důvodu, aby se takto kóta zobrazila i na výkrese. Pokud osu nenakreslíte, ve skice zakótujete tento rozměr jako lineární kótu.

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta. Zakótujte poloměr 100 mm a vzdálenost 150 mm od středu oblouku ke spodní hraně základny. Dále zakótujte poloměr 65 mm ke svislé ose vedoucí počátkem. Pokud jste osu nekreslili, zakótujte pouze vzdálenost 65 mm.

37-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Nyní uzavřený obrys orotujeme kolem svislé osy (nebo přímky).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání rotací.

38-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

PropertyManageru Rotovat se automaticky vybere osa. Pokud jste osu neskicovali, vyberte do pole Osa rotace svislou přímku.

39-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokumentu (Ctrl + S).

140-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pokračujte v modelování podle třetího dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama