Postup modelování kulového uložení #3

Při modelování kulového uložení je potřeba pokročilejších znalostí SOLIDWORKSu, skicování i prostorová představivost. Prostudujte si zadání (výkres) a pokud si nebudete vědět rady nebo se chcete podívat na náš postup, pokračujte podle našeho návodu krok za krokem.

Před zahájením modelování podle našeho postupu si prostudujte zadání (výkres).

 

Postup modelování kulového ložiska

Otevřete si rozpracovaný díl, který navazuje na druhý díl modelovacího návodu.

140-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

 

Skica pro prvek Odebrání rotací

Vytvořte novou skicu v rovině Přední.

40-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici Skica3.

41-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

Umístěte počáteční bod přímky do počátku (1).

42-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pokračujte ve skicování svislé přímky a koncový bod umístěte do pomyslného vrcholu kulového povrchu (2). Dbejte pozornost při skicování, aby se vytvořily vazby Sjednocená a Svislá.

43-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Naskicujte vodorovnou přímku směrem doprava a její koncový bod umístěte někde v místě (3). Sledujte automatického vytvoření vazby Vodorovná (symbol vazby musí ležet ve žlutém poli).

44-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Naskicujte svislou přímku, jejíž koncový bod leží v místě (4). Sledujte automatického vytvoření vazby Svislá (symbol vazby musí ležet ve žlutém poli).

45-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Klávesou A změňte skicování přímky v oblouk a nakreslete tečný oblouk (5).

46-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Naskicujte svislou přímku (6).

47-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Naskicujte vodorovnou přímku směrem doleva (7).

48-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Nyní naskicujte svislou přímku tak, aby její koncový bod ležel na obrysové hraně (8).

49-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Naskicujte vodorovnou přímku směrem doprava (9).

50-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pokračujte ve skicování svislé přímky tak, aby ležela na obrysové hraně (10).

51-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Dokončete uzavření obrysu vodorovnou přímkou, jejíž koncový bod leží v počátku (11).

52-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

 

Nyní přidáme vazbu Sjednocená mezi oblouk a svislou přímku, která prochází počátkem. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte střed oblouku (1), svislou přímku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

53-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Osa.

54-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Naskicujte svislou osu procházející počátkem.

55-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Horním gestem myši, z Panelu zkratek (klávesa S) nebo ze záložky Skica vyberte příkaz Inteligentní kóta. Zakótujte průměry výběrem osy a svislých hran 64 mm, 85 mm a 120 mm. Dále vyberte a zakótujte poloměr oblouku 80 mm. Zakótujte vzdálenost vodorovné přímky od spodní hrany 31 mm.

56-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pro přesnou umístění středu oblouku použijeme existující skicu Skica2 a vazbu Sjednocená. Tuto skicu si musíme nejdříve zobrazit. Ve FeatureManageru rozbalte prvek Rotovat1 (1), vyberte skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Zobrazit (3).

57-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Vyberte střed oblouku ze skici Skica2 (1) a střed oblouku z aktivní skici (2) (Skica3) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

58-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Nyní je skica plně určená.

59-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

 

Prvek Odebrání rotací

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání rotací.

60-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Vzhledem k tomu, že skica obsahuje pouze jednu osu, výběr osy rotace se provede automaticky.

61-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

141-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Uložte si dokumentu (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle čtvrtého dílu návodu (připravujeme).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama