Postup modelování odšťavňovače #5

Modelování odšťavňovače vyžaduje pokročilé znalosti ve skicování a tvorbě prvků. V tomto postupu se naučíte skicovat, ovládat a kótovat splajn, základní práce s plochami a odebrání spojením profilu. Vše je v tomto návodu popsáno krok za krokem.

Pro pokračování v modelování odšťavňovače podle třetího dílu budete potřebovat díl 2018-04-04.SLDPRT, který jste si vymodelovali podle předchozího návrhu. Pokud model nemáte, pokračujte k prvnímu dílu Postup modelování odšťavňovače #1 nebo podle toho, v jaké fázi máte rozpracovaný model.

 

Otevřete si díl 2018-04-04.SLDPRT.

Vyberte skicu 3DSkica1 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Skrýt.

78-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Skryjte rovinu Rovina1.

79-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

 

Skicování první vodící křivky (3DSkica2)

Ze záložky Skica vyberte příkaz Načrtnout 3D skicu.

80-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Splajn na ploše.

81-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Umístěte počáteční bod entity do průsečíku v místě, kam směřuje červená šipka.

82-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Koncový bod umístěte dolů do průsečíku, kam směřuje červená šipka.

83-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Klikněte pravým tlačítkem a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Vybrat.

84-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Vyberte entitu a tažením za inflexní body změňte konkávnost splajny.

85-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Vyberte bod pro regulaci směru tečnosti a přidejte mu vazbu Podél osy X.

86-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Vyberte příkaz Splajn na ploše a určete počáteční bod v místě, kde ukazuje červená šipka.

87-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Koncový bod umístěte poblíž průsečíku v místě vrcholu odšťavňovače.

88.1-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte koncový bod entity (1), průsečík (vrchol) modelu (2) a přidejte vazbu Sjednocená.

88.1-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte koncový spodní splajn (1), horní splajn (2) a přidejte vazbu Tečná (3).

89-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte společný bod obou entit (1), horní roh obdélníku (2) a přidejte vazbu Podél osy Z (3).

90-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte dolní bod splajny (1), středový bod spodní přímky obdélníku (2) a přidejte vazbu Podél osy Z (3).

91-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Pomocí inteligentní kóty zadejte hodnotu tečného zatížení 17 (kótu vyneste mimo plochy modelu).

92-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ukončete skicu.

 

Skicování druhé vodící křivky (3DSkica3)

Ze záložky Skica vyberte příkaz Načrtnout 3D skicu. Zopakujte postup pro skicování druhé vodící křivky, která má stejné provedení, vazby a i kóty jako první vodící křivka. Liší se pouze v zrcadleném provedení.

93-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Po dokončení skicování skicu ukončete.

Uložte dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle dalšího dílu Postup modelování odšťavňovače #6.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama