Postup modelování odšťavňovače #7

Modelování odšťavňovače vyžaduje pokročilé znalosti ve skicování a tvorbě prvků. V tomto postupu se naučíte skicovat, ovládat a kótovat splajn, základní práce s plochami a odebrání spojením profilu. Vše je v tomto návodu popsáno krok za krokem.

Pro pokračování v modelování odšťavňovače podle třetího dílu budete potřebovat díl 2018-04-04.SLDPRT, který jste si vymodelovali podle předchozího návrhu. Pokud model nemáte, pokračujte k prvnímu dílu Postup modelování odšťavňovače #1 nebo podle toho, v jaké fázi máte rozpracovaný model.

 

Skicování profilu drážky

Otevřete si díl 2018-04-04.SLDPRT.

Vyberte plochu označenou červenou šipkou a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

106-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ve FeatureManageru skicu Skica8 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu skici se změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

107-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Panelu zkratek (kláves S) vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu. Nakreslete obdélník.

108-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek souřadného systému, střed obdélníku a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná.

109-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte levou stranu obdélníku, kruhovou hranu na a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná.

110-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte pravou stranu obdélníku, kruhovou hranu na a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná.

111-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zakótujte šířku obdélníku 2 mm.

112-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

 

Odebrání drážky

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání tažením.

113-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

PropertyManageru Odebrání tažením vyberte možnost odebrání Skrz vše.

114-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zkontrolujte náhled a dokončete odebrání potvrzovacím tlačítkem.

 

Zaoblení rohů drážky

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

115-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

PropertyManageru Zaoblit nastavte poloměr zaoblení 0,5 mm a vyberte čtyři hrany znázorněné graficky na obrázku.

116-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

 

Kruhové pole drážek

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Kruhové pole.

117-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

PropertyManageru Kruhové pole1:

  • vyberte kruhovou hranu,
  • vyberte možnost Stejné odstupy,
  • zadejte úhel 360 stupňů,
  • zvolte počet instancí 69,
  • vyberte prvky Odebrat vysunutím1 a Zaoblit3.

118-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Přidání materiálu

Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na Materiál a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Upravit materiál.

119-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

V tabulce vyberte některý z plastů, například PET. Stiskněte tlačítko Použít a potom Zavřít.

120-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

 

Přidání vzhledu

Otevřete si záložku Vzhledy, prostředí a nálepky a z vyberte si některý ze vzhledů v záložce Plasty.

121-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Model odšťavňovače je hotový. Uložte dokument (Ctrl + S).

122-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama