Postup modelování sklenice #7: Konstrukce formy

Na modelu sklenice si můžete vyzkoušet jeden z možných postupů, jak vytvořit formu, která obsahuje dutinu s negativním profilem a tzv. jádrem. V dutině formy ztuhne odlitá tavenina v odlitek. Pokračujte v našem seriálu a naučte se efektivně používat Booleovské operace.

Otevřete si díl 20200401-1.SLDPRT.

Vytvořte novou skicu na ploše zvýrazněné červenou šipkou.

105-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Dolním gestem myši vyberte příkaz Obdélník s počátkem v rohu.

106-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Tip: Příkaz najdete mezi ostatními příkazu v Panelu zkratek (klávesa S) nebo v na záložce Skica.

Změňte si orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici. Nakreslete obdélník, jehož rohy leží v rozích modelu.

107-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Změňte si orientaci do pohledu izometrického (Ctrl + 7). Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím. V PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • zadejte vzdálenost vysunutí 100 mm,
  • odeberte možnost Sloučit výsledek.

108-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Negativní profil druhé poloviny formy

V dalším kroku vytvoříme negativní profil druhé poloviny formy. Postup bude stejný, jako v případě první poloviny formy. Nejdříve je však nutné vytvořit kopii první poloviny formy, aby se provedl i negativní profil vodících kolíků. Ze záložky Přímé úpravy vyberte příkaz Přesunout/kopírovat těla.

109-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

PropertyManageru Přesunout/kopírovat tělo vyberte možnost Kopírovat, ponechejte počet instancí 1 a v grafické ploše vyberte tělo první poloviny formy. Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

110-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Ze záložky Přímé úpravy vyberte příkaz Kombinovat.

111-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

PropertyManageru Kombinovat1:

  • vyberte typ operace → Odečíst,
  • do pole Hlavní tělo vyberte druhou polovinu formy,
  • do pole těla ke spojení vyberte jádro a první polovinu formy.

112-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Proveďte kontrolu negativního profilu izolací druhé poloviny části formy → tělo Kombinovat2.

113-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Pro lepší náhled si natočte modelem. Po kontrole ukončete izolaci těla tlačítkem Ukončit izolaci.

114-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

 

Modelování základní části formy

Vytvořte si novou skicu na spodní ploše těla modelu.

115-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

PropertyManageru vyberte nově vytvořenou skicu Skica8 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

116-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Ze záložky Skica vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu.

117-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Umístěte střed obdélníku do počátku, tažením a kliknutím umístěte roh obdélníku a v PropertyManageru obdélník vyberte možnost Jako konstrukční.

118-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Horním gestem nebo za záložky Skica vyberte příkaz Inteligentní kóta. Zakótujte polohu obdélníku k obrysovým hranám modelu ve vzdálenosti 20 mm.

119-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Pravým gestem myši nebo z Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Kružnice. Nakreslete do rohů obdélníku kružnice. S klávesou Ctrl proveďte hromadný výběr kružnic a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Stejná. Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte průměr kružnice 15 mm.

120-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

67-SOLIDWORKS-stinitko-lampa-3D-tisk-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Odebrat vysunutím nastavte vzdálenost odebrání 8 mm, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

121-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit. V PropertyManageru Zaoblit nastavte poloměr zaoblení 6 mm, vyberte vnitřní kruhové hrany první poloviny formy, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

122-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Tip: Všimněte si, že jsme vybrali pouze dvě kruhové hrany. Je to z toho důvodu, že na dvou tělech nelze současně provést zaoblení. Zaoblení hrany se musí provést samostatně.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit. V PropertyManageru Zaoblit nastavte poloměr zaoblení 6 mm, vyberte vnitřní kruhové hrany druhé poloviny formy, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

123-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Pokračujte v modelování podle dalšího dílu návodu (připravujeme).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama