Model Mania 2022: Postup modelování #2

Soutěžní zadání Model Mania 2022 se skládá ze dvou částí: modelování a ověření návrhu pevnostní analýzou. Podívejte se na zadání a vyzkoušejte modelování sami. Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se do našeho návodu.

Pokud máte model rozpracovaný, pokračujte podle návodu níže. Pokud jste s modelováním ještě nezačali, prostudujte si soutěžní zadání (výkres), které je dostupné on-line a přejděte k první části návodu.

V první části návodu jsme vytvořili sdílenou skicu a vysunuli jsme kružnici, čímž vznikl model válce. Budeme pokračovat vysunutím spodní části těla modelu a k tomu použijeme skicu Skica1, která je vnořená ve složce prvku Přidat vysunutím1.

Rozbalte si složku Přidat vysunutím1 malou černou šipkou vlevo (1), vyberte skicu Skica1 (2) a ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím (3).

38-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

PropertyManageru Přidat vysunutím klikněte pravým tlačítkem do pole Vybrané obrysy (1), kde je předvybraná skica Skica1 a z místní nabídky vyberte příkaz Vymazat výběry (2).

39-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Do pole Vybrané obrysy vyberte obrys obdélníku (1) a v poli Směr č. 1 nastavte vzdálenost vysunutí 28 mm (2).

40-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem v levé horní části PropertyManageru Přidat vysunutím nebo v pravé horní části grafické plochy.

Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Zaoblení

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

41-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

PropertyManageru Zaoblit:

  • vyberte záložku FilletXpert (1),
  • zadejte velikost poloměru zaoblení 12 mm (2),
  • do pole Položky k zaoblení vyberte hranu (3).

42-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Odebrání boční strany

Následovat bude konstrukční úprava boční strany, kterou odebereme prvkem Odebrání vysunutím. V nastavení příkazu použijeme možnost odebrání opačné strany.

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

43-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pro přehlednější skicování změníme orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

44-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

27-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Levým tlačítkem umístěte střed kružnice přibližně v místě (1), které je uvedeno na obrázku.

45-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Tažením a umístěním bodu kružnice do počátku/rohu (2) modelu definujte vazbu k poloměru. Pozorně sledujte, že je u kurzoru před kliknutím vazba Sjednocená ve žlutém poli a tím se vazba vytvoří automaticky.

46-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Přidejte vazby Sjednocená mezi střed kružnice a vodorovnou a svislou hranu modelu. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek (1), vodorovnou hranu (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

47-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Postup opakujte i pro střed a svislou hranu modelu. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek (1), svislou hranu (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

48-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pomocí vazeb bylo dosaženo plně určené skici bez použití kót.

49-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

50-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

  • v poli Směr č. 1 vyberte možnost Skrz vše – Oba (1),
  • vyberte volbu Odebrat opačnou stranu (2).

51-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Model by měl vypadat v této fázi modelování stejně jako na obrázku níže.

52-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pokračujte v modelování podle třetího dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama