Plechové díly: Postup modelování svěrky #1

Model svěrky představuje ohnutý vystřižený plech. V SOLIDWORKSu se plechové díly modelují odlišným způsobem, než je tomu u standardních objemových modelů. V tomto návodu se dozvíte, jak postupovat při tvorbě plechového modelu svěrky.

Před zahájením modelování si prostudujte zadání (výkresovou dokumentaci).

Spusťte si SOLIDWORKS a vyberte nový Díl. Výběr potvrďte tlačítkem OK.

10-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + S pro uložení souboru. V okně Uložit jako vyhledejte nebo si vytvořte na disku C: novou složku Mujsolidworks.cz a do složky sverka uložte soubor. Do pole Název souboru uveďte unikátní název souboru — například datum, kdy jste zahájili modelování → 20210928 (2). Do pole Popis uveďte velkými písmeny SVĚRKA. Dokončete uložení souboru tlačítkem Uložit (3).

11-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Tip: Všimněte si, že datový formát dílu v SOLIDWORKSu má zkratku SLDPRT (vychází ze slovního spojení SOLIDWORKS Part).

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu (2).

12-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice. Pravé gesto vyvoláte stištěním a držením pravého tlačítka myši a současným tažením doprava.

24-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Umístěte kurzor do počátku (1) a levým tlačítkem potvrďte umístění středu kružnice. Všimněte si, že se u kurzoru myši zobrazí symbol vazby Sjednocená ve žlutém poli (2). Pokud je vazba ve žlutém poli, vazba se vytvoří automaticky a spojí střed kružnice z počátkem.

13-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Tažením roztáhněte kružnici a levým tlačítkem potvrďte její průměr (1). Není nutné pozorovat velikost poloměru, který je viditelný u kurzoru myši vpravo nahoře. Přesný rozměr určíme kótou. Nyní si můžete všimnout, že skica obsahuje symbol vazby Sjednocená v zeleném poli.

14-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu Esc pro ukončení skicování kružnice. Klávesou S si zobrazte Panel zkratek. Vyberte malou černou šipku vedle příkazu Přímka (1) a z nabídky vyberte příkaz Osa (2).

15-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Levým tlačítkem umístěte počáteční bod osy do počátku/středu kružnice. Všimněte si, že se automaticky vytvoří vazba Soustředná.

16-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pokračujte ve skicování osy směrem dolů tak, aby se u kurzoru zobrazila vazba Svislá ve žlutém poli. Levým tlačítkem umístěte koncový bod osy a klávesou Esc ukončete skicování osy.

17-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

84-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Tip: Příkaz Přímka naleznete na záložce Skica mezi ostatními příkazy nebo v Panelu zkratek (klávesa S).

Levým tlačítkem umístěte počáteční bod přímky v místě, kde ukazuje červená šipka.

18-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pokračujte ve skicování svislé přímky nahoru tak, abyste umístili koncový bod na kružnici. Současně dbejte pozornost na vytvoření vazeb Svislá a Sjednocená, jejichž symboly musí být ve žlutém poli.

19-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

 

Zrcadlení entit

Proveďte hromadný výběr osy a přímky. Můžete použít klávesu Ctrl a vybrat entity postupně nebo použít výběrový rámeček: stiskněte a držte levé tlačítko v místě (1) a tažení myši přetáhněte rámeček přes osu a přímku, přibližně do místa (2).

20-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity. Jelikož jsme provedli tzv. předvýběr entit, mezi nimž je jedna osa, SOLIDWORKS automaticky provede zrcadlení entit podle osy.

21-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

 

Ořezávání entit

Ze záložky Skica vyberte příkaz Oříznout entity.

22-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Tip: Příkaz Oříznout entity naleznete i mezi ostatními příkazy nebo v Panelu zkratek (klávesa S).

23-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Umístěte kurzor do místa (1) a stiskněte levé tlačítko myši. Pokračujte tažením kurzoru přes část kružnice do místa (2) tak, aby se část kružnice ořezala.

24-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Tip: Všimněte si, že se po oříznutí entity zobrazil červený rámeček (3). Pokud byste ořezali nesprávnou entitu, po přejetí kurzoru přes tento rámeček se entity vrátí zpět do neořezaného tvaru.

Pokračujte v ořezávání druhé části kružnice (viz obrázek).

25-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

 

Kótování skici

Vzhledem k tomu, že má skica všechny potřebné vazby (vazby mají zpravidla přednost před kótami), skicu plně určíme kótami. Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

33-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Pokračujte v kótování:

  • vyberte oblouk (1), umístěte kótu (2) a v okně Upravit zadejte hodnotu poloměru 30 mm,
  • vyberte počátek (3), koncový bod svislé levé přímky (4) a umístěte svislou kótu (5), v okně Upravit zadejte hodnotu 48 mm,
  • vyberte levou svislou přímku (6), pravou svislou přímku (7) a umístěte vodorovnou kótu (8), v okně Upravit zadejte hodnotu 5 mm.

26-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Skica je nyní plně určená, o čemž se můžete přesvědčit na dolní liště.

 

Základní plech

Pro navrhování plechových dílů a práci s plechovými díly si zobrazte v CommandManageru záložku Plechové díly. Pokud záložku nevidíte, musíte si ji do CommandManageru přidat. Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou záložku a z místní nabídky vyberte ZáložkyPlechové díly.

27-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Základní plech/ouško.

32-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Základní plech:

  • v poli Směr č. 1 vyberte možnost Symetricky (1) a zadejte vzdálenost vysunutí 25 mm (2),
  • v poli Parametry plechového dílu zadejte tloušťku plechu 1 mm (3), vyberte možnost Opačný směr (4) a zadejte poloměr ohybu 3 mm (5),
  • v poli Přídavek na ohyb vyberte K-faktor (6) a zadejte hodnotu 0,5 (7).

28-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

V izometrickém pohledu (u prvního vytvářeného prvku v dílu natočí automaticky po výběru příkazu) zkontrolujte provedení základního plechu a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem (zelená fajfka v levém horním rohu PropertyManageru Základní plech).

Vizuálně zkontrolujte základní plech a uložte si dokument (Ctrl + S).

29-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pokračujte v modelování podle druhého dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama