Postup modelování spínacího knoflíku #2

Na modelu spínacího knoflíku se naučíte základní metody skicování, prvky pro tvorbu objemových modelů a pokročilé nastavení vybraných prvků. Podívejte se na postup modelování spínacího knoflíku krok za krokem.

Otevřete si model 201810-02-05.SLDPRT a pokračujte v modelování podle návodu.

Tip: Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu nebo podle poslední fáze modelu, u které jste s konstruováním skončili. Zadání k modelování sestavy větráku je dostupné on-line.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zrcadlit.

28-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

PropertyManageru Zrcadlit:

 • stiskněte malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy (1), kterou zobrazíte strom FeatureManageru,
 • do pole Plocha/rovina zrcadlení vyberte z FeatureManageru rovinu Pravá (2),
 • do pole Prvky k zrcadlení vyberte z FeatureManageru prvek Odebrat vysunutím1 (3).

29-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

30-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

PropertyManageru Zaoblit:

 • změňte velikost zaoblení 1 mm,
 • vyberte hrany podle šipek na obrázku.

31-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

PropertyManageru Zaoblit:

 • změňte velikost zaoblení 1 mm,
 • vyberte hrany podle šipek na obrázku.

32-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Postup zaoblení hran má svá pravidla. Pokud změníte postup výběru hran nebo se snažíte vybrat všechny hrany v rámci jednoho prvku, nemusí vždy dopadnou zaoblení podle záměru návrhu. Podívejte se náš tip, jaký vliv má postupný výběr hran k zaoblení.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Skořepina.

33-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

PropertyManageru Skořepina změňte v poli Parametry tloušťku na 1 mm, vyberte zadní stěnu modelu a dokončete tvorbu skořepiny potvrzovacím tlačítkem.

34-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Zkontrolujte vizuálně provedení skořepiny.

35-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Vyberte plochu označenou červenou šipkou a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

36-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

37-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

38-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Nakreslete kružnici se středem v počátku souřadného systému a příkazem Inteligentní kóta (horní gesto myši) zakótujte její průměr 10 mm.

39-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

40-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • v poli Směr č. 1 vyberte parametr K dalšímu (1),
 • tlačítkem Opačný směr (2), změňte směr vysunutí,
 • stiskněte tlačítko Úkos (3),
 • zadejte úhel úkosu (4),
 • vyberte možnost Úkos vně (4), aby bylo možné při výrobě spínací knoflík odformovat.

41-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Vytvořte novou skicu na ploše označené červenou šipkou.

42-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

43-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Panelu zkratek vyberte příkaz Osa a nakreslete svislou osu procházející počátkem souřadného systému. Levým gestem myši vyberte příkaz Kružnice a nakreslete a zakótuje kružnici o průměru 6 mm.

44-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Pravým gestem myši vyberte příkaz Přímka a nakreslete svislou přímku (dbejte pozornost na automatické vytvoření vazby Svislá). Přímku naskicujte tak, aby ležela vlevo od počátku souřadného systému a současně křížila kružnici.

45-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku (1) a osu (2) a ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity (3).

46-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Zakótujte vzdálenost přímek 4,5 mm. Předměte odebrání budou obrysy, do kterých ukazují červené šipky.

47-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Změňte orientaci pohledu tak, abyste viděli model prostorově.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrat vysunutím. V PropertyManageru Odebrat vysunutím:

 • do pole Vybrané obrysy vyberte obrysy označené červenými šipkami (1),
 • v poli Směr č. 1 vyberte parametr Ekvidistantně od plochy (2),
 • vyberte plochu (3),
 • změňte vzdálenost odsazení od vybrané plochy 1,5 mm (4),
 • vyberte tlačítko Úkos a nastavte velikost úkosu 1,5° (5).

48-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokument (Ctrl + S).

70-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Zkontrolujte vizuálně model a pokračujte podle třetí části tohoto návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama