Převod objemového (ohnutého) modelu na plechový díl

Velmi často se ve strojírenství můžete setkat s díly, které jsou vyráběny ohýbáním plechových plátů. Jedná se o součásti, které mohou být vyrobeny a technologicky zpracovány s relativně vysokou přesností a se zachováním tuhosti i stability. V tomto návodu si ukážeme, jak naimportovat do SOLIDWORKSu plechový díl v objemovém (ohnutém) tvaru ve formátu STEP a převést jej na plechový díl.

Převod objemového (ohnutého) tělesa na plechový díl je častým způsobem modelování při navrhování „krabicových tvarů“ nebo u importované geometrie. Tento přístup k navrhování plechových dílů si můžete vyzkoušet na následujícím postupu, který vychází ze cvičení 12.9 z nové učebnice SOLIDWORKS.

Abyste mohli pokračovat v převedení importované geometrie na plechový díl podle návodu, stáhněte si soubor 12-9-a.STEP, který naleznete mezi ostatními soubory na stránce Mujsolidworks.cz → Učebnice (připravujeme).

 

Postup převodu importované geometrie v objemovém (ohnutém) tvaru na plechový díl

V menu Soubor vyberte Otevřít.

Tip: Pro zobrazení okna Otevřít můžete používat klávesovou zkratku Ctrl + O.

1-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

V okně otevřít vyberte typ datového formátu STEP AP2013/214 (1), ve složce C:\Mujsolidworks.cz\12\12-9 (2) vyhledejte soubor 12-9-a.STEP (3) a stiskněte tlačítko Možnosti (4).

2-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

V okně Možnosti importu upravte nastavení importu podle obrázku nebo podle potřeby a změny potvrďte tlačítkem OK. Otevřete soubor 12-9-a.STEP.

3-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Jelikož se jedná o nepůvodní datový formát, SOLIDWORKS zobrazí varovné hlášení, zda chcete provést diagnózu importu dílu. Pokračujte tlačítkem Ano.

4-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Geometrie modelu neobsahuje žádné chybné plochy nebo mezery. Ukončete diagnostiku importu potvrzovacím tlačítkem.

5-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Pokud obsahuje vaše verze SOLIDWORKSu modul FeatureWorks, SOLIDWORKS se zeptá, zda chcete provést rozpoznávání prvků. V tomto návodu si ukážeme, že lze převést ohnutý model na plechový díl, aniž bychom znali historii modelování. Pokračujte tlačítkem Ne.

6-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + S, v okně Uložit jako ponechejte název 12-9-a a vyplňte pole Popis (Description) – (1). Uložte soubor do složky C:\Mujsolidworks.cz\12\12-9 (2 a 3).

14-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Importované modely mají v SOLIDWORKSu stínovaný styl zobrazení. Zobrazte si hrany modelu prostřednictvím panelu Průhledné zobrazeníStyl zobrazeníStínovaný s hranami.

7-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Nemáte-li v CommandManageru aktivní záložku Plechové díly, přidejte si ji do seznamu. Klikněte pravým tlačítkem na kteroukoli záložku a z kontextového panelu vyberte Plechové díly.

8-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Převést na plechový díl.

9-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

PropertyManageru Převést na plechový díl:

  • v poli Parametry plechového dílu vyberte pevnou entitu (označena červenou šipkou),
  • nastavte tloušťku plechu 4 mm,
  • zaškrtněte volbu Obrátit tloušťku,
  • nastavte poloměr zaoblení 5 mm.

10-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Do pole Hrany ohybu vyberte postupně všechny hrany (zvýrazněné růžově) v číselné posloupnosti od 1 do 11 – jako na obrázku. Do pole Nalezené hrany nastřižení se automaticky po výběru hran ohybu zvýrazní fialové hrany, ve kterých vznikne nastřižení.

Tip: Pro lepší přehlednost zrušte obě volby Zobrazit popisy.

11-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Převedení ohnutého modelu plechového dílu je hotové.

12-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Podívejme se na rozvinutý tvar plechu → stiskněte v záložce Plechové díly tlačítko Rozvinout.

13-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Klávesou zkratkou Ctrl + 1 změňte orientaci pohledu do pohledu Přední. V rozvinutém tvaru plechového dílu jsou viditelné čáry ohybu (1) a vymezovací rámeček (2).

15-SolidWorks-Plechove-dily-prevod-ohnuteho-importovaneho-modelu-na-plechovy-dil

Vraťte zobrazení plechového dílu zpět do ohnutého tvaru tlačítkem Rozvinout. Uložte dokument.

K dispozici je i hotový díl 12-9-b.SLDPRT, který naleznete mezi ostatními soubory. Soubory lze stáhnout ze stránky Mujsolidworks.cz → Učebnice.

Tip: Vyzkoušejte i převod importovaného plechového dílu v rozvinutém tvaru. Postup najdete v článku Převod rozvinutého modelu na plechový díl (cvičení 12.10 z nové učebnice SOLIDWORKS).

Komentáře k článku (2)

Reklama

Reklama