Příklad k procvičení: Vahadlo #4

Učíte se pracovat v SOLIDWORKSu a hledáte zadání pro začátečníky? Připravili jsme zadání (výkres), podle kterého si můžete procvičit znalosti skicování a modelování. Podívejte se na výkresovou dokumentaci a vyzkoušejte si zkonstruovat model sami. Pokud si nebudete vědět rady, připravili jsme návod s komentáři krok za krokem.

Pokračujte ve skicováno z předchozího dílu. Pokud nemáte soubor otevřený, vyhledejte si soubor 20210519-001.SLDPRT a pokračujte v modelování podle našeho návodu.

 

Odsazení entit (ekvidistanta)

Klikněte levým nebo pravým tlačítkem na horní plochu modelu a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

74-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Odsadit entity.

75-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

PropertyManageru Odsadit entity:

  • nastavte vzdálenost odsazení 10 mm,
  • postupně vyberte hrany označené červenými šipkami,
  • aby došlo k odsazení směrem dovnitř vyberte v PropertyManageru Odsadit entity možnost obráceně.

76-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Zkontrolujte v náhledu žlutě naznačené odsazené entity a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

77-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

PropertyManageru Odebrat vysunutímSměr č. 1 vyberte možnost Skrz vše.

78-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Odebrání výseče

Ve FeatureManageru vyberte levým tlačítkem rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte možnost Načrtnout skicu.

79-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Pro lepší skicování entit změníme orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica3 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

80-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Osa. Příkaz najdete v menu po stisknutí malé černé šipky vedle příkazu Přímka.

81-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Počáteční bod osy umístěte do počátku a dbejte zvýšenou pozornost na automatické vazby Sjednocená – symbol vazby musí být ve žlutém poli.

82-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Pokračujte ve skicování vodorovné osy směrem doleva. Symbol vazby Vodorovná musí být ve žlutém poli.

83-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Ukončete skicování osy tlačítkem Esc a levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

84-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Umístěte počátek přímky do počátku (kontrolujte symbol vazby ve žlutém poli pro automatické vytvoření vazby).

85-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Pokračujte ve skicování přímky směrem vlevo dolů a umístěte koncový bod přímky tak, aby byl zarovnaný svisle s koncovým bodem osy, viz modrá čárkovaná čára označená červenou šipkou.

86-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Dokončete skicování svislou přímkou a současně si hlídejte automatické vytvoření vazeb.

87-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Klávesovou zkratkou Ctrl + A nebo přetažením výběrového rámečku vyberte přímky a osu a ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity.

88-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

89-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Zakótujte úhel 100 ° výběrem mimoběžných přímek

90-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Klávesovou zkratkou Ctrl + 7 nebo stisknutím prostředního tlačítka a tažením myši si pootočte modelem, abyste viděli, jak se bude odebírat středová výseč.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

91-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

PropertyManageru Odebrat vysunutím vyberte v poli Směr č. 1 možnost Symetricky, zkontrolujte výchozí vzdálenost odebrání 10 mm.

92-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Vizuálně zkontrolujte model.

93-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Uložte si dokument (Ctrl + S). Pokračujte ve modelování podle dalšího dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama