Příklad k procvičení: Vahadlo #6

Učíte se pracovat v SOLIDWORKSu a hledáte zadání pro začátečníky? Připravili jsme zadání (výkres), podle kterého si můžete procvičit znalosti skicování a modelování. Podívejte se na výkresovou dokumentaci a vyzkoušejte si zkonstruovat model sami. Pokud si nebudete vědět rady, připravili jsme návod s komentáři krok za krokem.

Pokračujte v modelování. Pokud nemáte soubor otevřený, vyhledejte si soubor 20210519-001.SLDPRT a pokračujte v modelování podle našeho návodu.

 

Zaoblení

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

114-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

PropertyManageru Zaoblit:

  • vyberte v poli Typ zaoblení typ Zaoblení o konstantní velikosti,
  • poloměr zaoblení zadejte 10 mm.

115-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

V grafické ploše vyberte hranu označenou červenou šipkou a z plovoucího panelu vyberte příkaz Napojené na počáteční smyčku, 5 Hrany.

116-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

SOLIDWORKS automaticky vyberte všechny vnitřní hrany, což bylo zřejmé i z náhledu.

117-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Pokud se vám nepodařilo vybrat správné hrany, můžete je ze seznamu vybraných položek vymazat. Klikněte pravým tlačítkem do pole Položky k zaoblení na položku, kterou chcete odstranit a z kontextového vyberte příkaz Odstranit. Pro odstranění všech položek vyberte příkaz Vymazat výběry.

118-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Dokončete příkaz Zaoblit potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Zkosení hran

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zkosit.

119-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

PropertyManageru ZkoseníTyp zkosení ponechejte výchozí výběr Úhel vzdálenost. Zkontrolujte zda je zapnutá funkce Plný náhled a změňte hodnotu vzdálenosti 1 × 45°.

120-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

V grafickém náhledu vyberte válcové plochy a vnitřní plochu ostrůvku (1), tím dojde k výběru tečných hran. Pokračujte ve výběru hrany označených číslem 2.

121-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Zkontrolujte náhled, vybrané položky a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

149-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Ze záložky Prvky vyberte příkaza Zaoblit.

114-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

V PropertyManageru Zaoblit změňte poloměr zaoblení na 5 mm a vyberte šest hran podle obrázku.

124-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

PropertyManageru Zaoblit změňte poloměr zaoblení na 2 mm, vyberte plochy (1) a hranu (2).

125-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zkosit. Vzdálenost zkosení ponechejte stejnou, SOLIDWORKS si pamatuje naposledy zadanou hodnotu 1 × 45°. V grafické ploše vyberte tři hrany a jednu válcovou plochu.

125-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle posledního dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama