Šachy v SolidWorks: Stůl

Závěrečný díl seriálu zabývajícího se modelováním sestavou šachových figurek a šachů je věnován designovému návrhu stolu, který obsahuje schránku na šachové figurky a výřez pro šachovnici.

Načrtněte v rovině Horní skicu podle obrázku.

Vysuňte profil v horním směru ve vzdálenosti 50 mm a v dolním směru ve vzdálenosti 20 mm.

V rovině Přední načrtněte profil skici, jak je uvedeno na obrázku a ukončete skicu.

V rovině Horní načrtněte skicu, kterou následně pomocí příkazu Zrcadlit zrcadlete podle diagonální osy.

Načrtnutou skicu kopírujte pomocí příkazu Kruhové pole. Software je intuitivní a nabízí ihned možnost kopírování skici čtyřikrát s odstupem 90°.

Nyní máme dvě načrtnuté dvě skici, které využijeme pro příkazu Odebráním tažením po křivce.

Podle náhledu odeberte profil.

Na horní ploše stolu načrtněte následující skicu. Detail okótovaného výřezu je uveden níže. Dodržujte tangenciální vazby mezi oblouky.

Odeberte profil do vzdálenosti 7 mm.

V odebraném výřezu načrtněte založte novou skicu a načrtněte čtverec s uvedenými rozměry.

Odeberte čtverec do vzdálenosti 58 mm.

Příkazem Lineární pole zkopírujte předchozí odebraný čtvercový profil. Vyberte vě hrany určující směry a zadejte hodnotu rozteče 150 mm v obou směrech.

Na spodní straně stolu načrtněte uvedenou skicu.

Vysuňte profil do vzdálenosti 100 mm.

Nyní založte 3 noviny ve vzdálenostech 200, 500 a 600 mm.

V Rovině 1 načrtněte skicu jak uvedena na obrázku.

V Rovině 2 načrtněte skicu jak uvedena na obrázku.

V Rovině 3 načrtněte skicu jak uvedena na obrázku.

Založte novou rovinu na vysunuté části nohy stolu a Převeďte entity daným příkazem.

Pro dokončení nohy použijeme příkaz Přidání spojením profilů a čtyř náčrtů. Náčrty postupně spojujte podle uvedeného náhledu. Snažte se označovat myší profily vy stejné osové výseči, v opačném případě se vám výsledné spojení profilů překroutí.

Je hotova deska stolu a jedna noha.

Přejděte do záložky Vložit, Referenční geometrie a vyberte příkaz Osa.

Ve stromové struktuře vyberte Přední a Pravou rovinu. Jejich průsečíkem vznikne osa, kterou požijeme pro Kruhové pole.

Vyberte příkaz Kruhové pole, označte nově vytvořenou osu, spojení profilů a vysunou část nohy. Počet kopií je roven čtyřem. Zadané hodnoty potvrzuje náhled.

Model stolu je hotov.

Označte ve stromové struktuře model a pokračujte výběrem textury. Vyberte odstín textury stejný, jako jsme volili v případě modelování šachovnice.

Změnili jsme texturu stolu.

V prostředí PhotoView360 je možné realizovat a nastavovat řadu alternativ týkající se designového návrhu.

Tímto dílem se uzavírá seriál modelování sestavy šachů s šachovými figurkami a stolem. Zašlete nám na redakční email marek.pagac@seznam.cz vaše fotorealistické návrhy šachových figurek nebo celé sestavy, zveřejníme vám je v sekci Galerie.

p

Komentáře k článku (0)

Reklama

NABÍDKA PRÁCE

Reklama