SOLIDWORKS 2023: Novinky pro práci s těly

Když mluvíme o přesném umístění těla, příkaz Přesunout/kopírovat tělo má v SOLIDWORKSu 2023 několik zajímavých změn. Pojďme se podívat, co je nového.

Když použijete příkaz Přesunout/kopírovat tělo, můžete ovládat hodnoty Posunout a Otočit pomocí rovnic a globálních proměnných. Pokud má váš model více konfigurací, můžete navíc zadat různé hodnoty v různých konfiguracích, a to buď prostřednictvím PropertyManageru nebo samostatné tabulky.

Pokud potřebujete těleso otočit, je nyní k dispozici možnost Eulerova metoda úhlového otáčení, která umožňuje definovat změnu orientace pomocí jeho odklonu, náklonu a natočení, konkrétně se příkazy jmenují:

  • Odchýlení (ze strany na stranu),
  • Klopení (nahoru-dolů),
  • Naklopení (natočení).

Výsledkem tohoto postupu je stejná výsledná rotace bez ohledu na pořadí zadání těchto hodnot.

 

Tip: Porovnání PropertyManagerů příkazu Přesunout/kopírovat tělo pro posunutí a otočení v SOLIDWORKSu 2022 a…

… SOLIDWORKSu 2023:

Tip: Všimněte si i nových tlačítek Opačný směr pro rychlou změnu směru posunutí nebo otočení. Tlačítko se nachází vlevo u konkrétního řádku stejně jako je tomu u většiny příkazů.

 

Změna hodnoty kóty v grafické ploše

Pokud poklepete na prvek Tělo-Přesunout/kopírovatX umístěný ve FeatureManageru, zobrazí se v grafické ploše kóta. Poklepáním na kótu v grafické ploše si otevřete okno Změnit, kde můžete hodnotu kóty upravit.

Vylepšení jsou velmi užitečná pro zachování záměru návrhu a zachování přizpůsobivosti dílů budoucím změnám.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama