Učíme se SOLIDWORKS: Jak vytvořit a ukončit skicu

Skica (někdy se používá i výraz náčrt) je výchozím podkladem každého 3D modelu a tím jakékoliv další práce v SOLIDWORKSu. Podívejte se, jakými způsoby lze v SOLIDWORKSu vytvořit skicu.

Skica a nástroje pro skicování slouží pro vytvoření zpravidla dvourozměrných profilů (kružnice, obdélník, čtverec a jejich různé kombinovaní), které se následně používají pro 3D operaci (vysunutí obdélníku, rotace oblouku kolem osy, tažení profilu po křivce atd.).

Skici můžete vytvářet na primárních rovinách (Přední, Horní a Pravá), na rovinách modelu nebo na rovinných povrchových plochách. Při zahájení modelování konkrétního dílu si z počátku vystačíte s primárními rovinami.

 

1. Jak vytvořit a ukončit skicu u primárních rovin Přední, Horní a Pravá

Založte si nový dokument Díl.

1-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

Vytvoření nové skici si ukážeme na primární rovině Horní. Způsobů, jak vytvořit skicu, existuje hned několik:

A. Vytvoření skici výběrem roviny ve FeatureManageru pomocí levého tlačítka

Ve FeatureManageru vyberte levým tlačítkem rovinu Horní (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu (2).

2-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

Tip: Všimněte si, že kontextový panel nástrojů obsahuje další příkazy:

14-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

 • Zobrazit (příkaz slouží pro zobrazení nebo skrytí roviny),
 • Zoom na vybrané (zobrazí zoom na vybranou rovinu),
 • Kolmý k (tento příkaz budete používat velmi často; používá se pro změnu orientace pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici; v této orientaci pohledu se vám bude zpravidla nejlépe skicovat).

Ukončete skicu tlačítkem v pravém horním rohu grafické plochy (3).

4-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

 

B. Vytvoření skici výběrem roviny ve FeatureManageru pomocí pravého tlačítka

Pro vytvoření náčrtu lze použít i pravé tlačítko myši. Ve FeatureManageru kliknete na rovinu Horní (4) pravým tlačítkem a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu (5). Rozdíl v použití tlačítka myši je takový, že po stisknutí pravého tlačítka myši se zobrazí kontextový panel nástrojů včetně místní nabídky s dalšími možnostmi, které se vztahují k vybrané rovině.

3-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

Tip: Další možnosti z místní nabídky (6 – na obrázku výše), které lze použít v souvislosti s vybranou rovinou:

 • 3D skica na rovině (na této rovině můžete vytvořit 3D skicu, pozn.: v základech modelování se nebude 3D skicou dále zabývat),
 • Řez (rovinu lze použít pro řez modelem),
 • Komentář (k vybrané rovině můžete vložit komentář),
 • Oblíbené (uloží vybranou rovinu mezi oblíbené položky; pokud zařadíte rovinu mezi oblíbené položky, ve FeatureManageru se vytvoří nová složka Oblíbené položky (7), ve které naleznete všechny položky, které zařadíte mezi oblíbené; oblíbené položky (8) ve složce Oblíbené položky (9) si zobrazíte rozbalením složky pomocí malé černé šipky (10),

5-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

 • Vlastnosti (zobrazí vlastnosti roviny),
 • Přejít na (přejde na vyhledanou položku ve FeatureManageru),
 • Sbalit položky (sbalí všechny rozbalené položky FeatureManageru),
 • Přejmenovat položku stromu (pro lepší práci v SOLIDWORKSu a orientaci v položkách/prvcích FeatureManageru lze každou z položek přejmenovat; přejmenování vám usnadní práci v modelech, které obsahují desítky i stovky prvků/referenční geometrie/skic atd.),
 • Skrýt/zobrazit položky stromu (po výběru příkazu se zobrazí okno Možnosti systému – FeatureManager, kde můžete změnit nastavení zobrazení/skrytí položek FeatureManageru).

6-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

Ukončete skicu pomocí tlačítka Ukončit skicu, které naleznete mezi ostatními příkazy na záložce Skica.

7-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

Tip: Skicu lze ukončit i pomocí dvojkliku levého tlačítka v grafické ploše. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je aktivní (tlačítko je zapnuté) příkaz Rychlé3D, který najdete mezi ostatní příkazy na záložce Prvky.

15-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

Pokud si tuto funkci vyzkoušíte, nezapomeňte si funkci Rychlé3D vypnout.

 

C. Vytvoření skici výběrem příkazu Načrtnout skicu ze záložky Skica

Ze záložky Skica vyberte příkaz Načrtnout skicu.

8-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

Tip: Příkaz Načrtnout skicu najdete i v menu Vložit.

11-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

V grafickém náhledu vyberte primární rovinu Horní.

9-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

Ukončete skicu pomocí tlačítka D a výběrem tlačítka Ukončit skicu.

10-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

Velkou výhodou tlačítka D je, že se příkaz pro ukončení skici zobrazí u kurzoru myši. Každý konstruktér zpravidla používá v pravé ruce myš a levou ruku používá pro klávesové zkratky:

 • A – změna skicování přímky v oblouk a naopak,
 • kombinace kláves Ctrl, Shift a Alt s tlačítky myši,
 • Ctrl + C, Ctrl + V – klávesové zkratky pro kopírování a vkládání.

Tip: Uvádíme pouze vybrané klávesové zkratky. Podrobnější výčet klávesových zkratek a jejich používání v SOLIDWORKSu najdete v příspěvku Klávesové zkratky v SOLIDWORKSu.

 

2. Jak vytvořit skicu na referenční rovině, rovinné ploše modelu nebo rovinných povrchových plochách

Při modelování v SOLIDWORKSu si zpravidla nevystačíte pouze s primárními rovinami. V praxi budete:

 • vytvářet nové referenční roviny (rovina odsazená od rovinné plochy, rovina kolmá ke křivce, rovina tečná k ploše atd. → více informací o vytváření referenční rovin se dozvíte v příspěvku Jak vytvářet referenční roviny – připravujeme),

12-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

 • používat pro rovinu skici existující rovinnou plochu modelu,

13-SOLIDWORKS-jak-vytvorit-skicu-postup-tutorial-navod

 • používat rovinný povrch plošného modelu.

V takových případech se pro vytváření skici používají stejné způsoby, jaké jsme si uvedli v případě primárních rovin. Referenční rovinu, rovinnou plochu modelu nebo rovinný povrch plošného modelu vyberte levým nebo pravým tlačítkem myši a z kontextového panelu nástrojů vyberete příkaz Načrtnout skicu.

 

Co jste se naučili?

1. Jak vytvořit skicu:

 • vybrat rovinu levým tlačítkem a vybrat příkaz Načrtnout skicu (v praxi nejčastěji používaný způsob),
 • vybrat rovinu ve FeatureManageru pravým tlačítkem a vybrat příkaz Načrtnout skicu,
 • vybrat příkaz Načrtnout skicu ze záložky Skica,
 • vybrat příkaz Načrtnout skicu z menu Vložit (v praxi se nepoužívá).

 

2. Jak ukončit skicu:

 • stisknutím tlačítka D a výběrem příkazu Ukončit skicu (v praxi nejčastěji používaný způsob),
 • výběrem příkazu Ukončit skicu v pravém horním rohu grafické plochy,
 • výběrem příkazu Ukončit skicu ze záložky Skica,
 • výběrem příkazu Ukončit skicu z menu Vložit (v praxi se nepoužívá).

 

Tip: Podívejte se na rozcestník s dalšími příspěvky, ve kterých se dozvíte podrobnější informace a znalosti o SOLIDWORKSu.


Pokud se chcete naučit pracovat v SOLIDWORKSu krok za krokem, včetně pokročilejší práce pro tvorbu výkresů, správu dokumentace, tvorbu plechových dílů, svařenců, povrchových modelů a základy pevnostních výpočtů, doporučujeme vám celobarevnou Učebnici SOLIDWORKS.

UCE-SW2020-750x300

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama