Klasické zobrazení

Učíme se SOLIDWORKS: Postup modelování konzole #3

    / 11. 8. 2020
                
7-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Chcete-li si osvojit základy 3D modelování a naučit se pokročilejší nastavení prvků Přidání vysunutím a Odebrání vysunutí, pak je pro vás vhodný tento cvičný příklad. Podívejte se na zadání a vyzkoušejte si vymodelovat součást sami. Pokud si nebudete vědět rady, inspirovat se můžete návodem krok za krokem.

Otevřete si model 20200805.SLDPRT a pokračujte v modelování podle modelu.

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

46-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Změňte si orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici → vyberte ve FeatureManageru skicu Skica3 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

47-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Levým gestem myši (držte pravé tlačítko myši a táhněte doleva) vyberte příkaz Přímka.

48-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Tip: Příkaz Přímka najdete i na záložce Skica nebo v Panelu zkratek (klávesa S).

Nyní si vytvoříme konstrukční přímku. V PropertyManageru Přímka vyberte možnost Jako konstrukční.

49-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Umístěte počáteční bod konstrukční přímky ve středovém bodu obrysové hrany (červená šipka) a dbejte zvýšenou pozornost zobrazení vazby Středový bod ve žlutém poli. Pokud je symbol vazby ve žlutém poli, vazba se vytvoří automaticky.

50-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Koncový bod přímky umístěte do středového bodu horní obrysové hrany. Klávesou Esc ukončete režim skicování přímky.

51-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Vyberte znovu příkaz Přímka a pokračujte ve skicování série přímek a oblouků. První bod umístěte do rohu v místě červené šipky (1).

52-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Vyneste přímku svisle nahoru (2) tak, aby vznikla vazba Svislá.

53-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Klávesou A změňte režim skicování přímky v oblouk a vytvořte oblouk s úhlem 90 stupňů (3).

54-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Klávesou A změňte skicování oblouku v přímku a naskicujte vodorovnou přímku (vazba Vodorovná musí být ve žlutém poli) jejíž koncový bod leží na konstrukční přímce (4).

55-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Pokračujte ve skicování svislé přímky (5).

56-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Navažte vodorovnou přímkou (6), jejíž koncový bod leží na obrysové hraně modelu.

57-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Změňte skicování přímky v oblouk (klávesa A) a nakreslete oblouk s úhlem 90 stupňů (7).

58-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Naskicujte svislou tečnou přímku (vazby SvisláTečná musí být ve žlutém poli) jejíž koncový bod leží na obrysové hraně modelu (8).

59-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Uzavřete skicu vodorovnou přímkou, jejíž koncový bod leží v levém rohu (počátečním bodu první přímky) – 9. Klávesou Esc ukončete režim skicování.

60-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Nyní přidáme do skici vazby, které nebyly vytvořeny v rámci skicování. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte obrysovou hranu (1), koncový bod oblouku (2) z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

61-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Mezi oblouky přidáme vazbu Soustředná. S klávesou Ctrl vyberte oba oblouky (1 a 2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Soustředná.

62-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

K tomu, aby byla skica plně určená, použijeme kóty. Horním gestem myši nebo ze záložky Skica vyberte příkaz Inteligentní kóta.

63-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zakótujte délku přímky 12 mm a poloměr většího oblouku 28 mm.

64-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Změňte si orientaci pohledu do pohledu izometrického (Ctrl + 7). Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

26-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • vyberte možnost Symetricky (1),
  • zadejte vzdálenost vysunutí 40 mm (2),
  • zkontrolujte, zda je vybrána volba Sloučit výsledek (3),
  • zkontrolujte pole Rozsah prvkuVybraná tělaAutomatický výběr (4).

65-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle dalšího dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (7) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

    Přidejte komentář

    Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
    Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte