Učíme se SOLIDWORKS: Postup modelování konzole #4

Chcete-li si osvojit základy 3D modelování a naučit se pokročilejší nastavení prvků Přidání vysunutím a Odebrání vysunutí, pak je pro vás vhodný tento cvičný příklad. Podívejte se na zadání a vyzkoušejte si vymodelovat součást sami. Pokud si nebudete vědět rady, inspirovat se můžete návodem krok za krokem.

Otevřete si model 20200805.SLDPRT a pokračujte v modelování podle modelu.

V minulém dílu jsem si ukázali prvek Přidání vysunutím a při nastavení parametrů jsme se zmínili o možnosti Sloučit výsledek. Tato volba sloučí dvě a více těl v jedno objemové tělo. Podívejte se do FeatureManageru a všimněte si složky Objemová těla(1). Číslo v závorce znamená, že model obsahuje jedno tělo.

66-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Posuňte modrou linku před prvek Přidat vysunutím5, čímž prvek potlačíte, a podívejte se,…

67-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

… že model obsahuje dvě objemová těla → ve FeatureManageru je složka Objemová těla(2).

68-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Vraťte modrou linku zpět pod prvek Přidat vysunutím5.

69-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Vytvořte si novou skicu v rovině Přední a změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

70-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte obrysové hrany (1 až 3), klávesou S si zobrazte Panel zkratek a z něj vyberte příkaz Převést entity (4).

71-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Levým gestem myši nebo ze záložky Skica vyberte příkaz Přímka a začněte skicovat přímku z koncového bodu převedené obrysové hrany (1).

72-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Koncový bod přímky umístěte do středového bodu obrysové hrany (2).

73-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Nakreslete vodorovnou přímku, jejíž koncový bod umístěte do rohu průsečíku obrysových hran (3).

74-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Změňte skicování přímky v oblouk (klávesa A) a nakreslete oblouk, jehož koncový bod leží v průsečíku obrysových hran (4).

75-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Změňte skicování oblouku v přímku (klávesa A) a uzavřete skicu vodorovnou přímkou (5).

76-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Klávesou Esc ukončete režim skicování a klávesovou zkratkou Ctrl + 7 změňte orientaci pohledu do izometrického zobrazení.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

77-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • vyberte možnost Symetricky (1),
  • zadejte vzdálenost vysunutí 13 mm (2),

78-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument (Ctrl + S) a zkontrolujte vizuálně model.

79-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Ve FeatureManageru rozbalte prvek Přidat vysunutím3, vyberte skicu Skica2 a ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

80-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

  • vyberte možnost Skrz vše (1),
  • tlačítkem Opačný směr (2) změňte směr odebrání → zkontrolujte v grafické ploše šipku ukazující směr odebrání,
  • do pole Vybrané obrysy vyberte mezikruží (3).

81-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

V další části návodu odebereme kapsu ve stěně žebra. Vzhledem k tomu, že je podle výkresu ve všech místech stejné odsazení 6 mm, použijeme příkaz Odsadit entity.

Vyberte stěnu žebra (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu (2). Změňte si orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

82-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Tip: Pro změnu orientace může použít i Volič pohledů. Ten si zobrazíte prostřednictvím panelu Průhledné zobrazení nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + mezerník. Z voliče (krychle) pak vyberte stěnu, která určuje zvolený pohled na model.

83-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Ze záložky Skica vyberte příkaz Odsadit entity.

84-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Odsadit entity zadejte vzdálenost odsazení 6 mm (1) a v grafické ploše postupně vyberte obrysové hrany označené červenými šipkami (2). V nastavení vyberte možnost Obráceně (3). Zkontrolujte v grafické ploše náhled na žluté entity a pokud se odsazení zobrazuje správně, dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

85-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

86-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

PropertyManageru Odebrat vysunutím ponechejte výchozí nastavení odebrání Naslepo a zadejte vzdálenost odebrání 3 mm.

87-Mujsolidworks-tutorial-postup-navod-cviceni-ucime-se-SolidWorks-begginer

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle dalšího dílu návodu (připravujeme).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama