Klasické zobrazení

Vývrtka: Postup modelování sestavy vývrtky

    / 27. 9. 2017
                
31-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Sestava vývrtky se skládá z podsestavy šroubení a dalších dílů. V tomto návodu si ukážeme postup modelování sestavy.

Pro tvorbu sestavy vývrtky budete potřebovat tyto modely:

6-SolidWorks-vyvrtka-sestava-assembly

 

Postup modelování podsestavy

Založte si novou Sestavu.

1-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Po založení nové Sestavy se automaticky zobrazí okno Otevřít. Do sestavy vložte první model ZÁKLADNA → díl 2017-07-0003.SLDPRT (2), který najdete ve složce C:\Mujsolidworks.cz\vývrtka (1).

2-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Model vložte do sestavy tak, aby se sloučily počátek souřadného systému dílu s počátkem souřadného systému sestavy. Tento krok provedete tak, že stiskněte tlačítko OK. O tom, že jsou počátky sloučené, se přesvědčíte ve FeatureManageru.

3-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Uložte sestavu do složky C:\Mujsolidworks.cz\vývrtka (1) pod názvem souboru 2017-07-0000.SLDASM. Do pole Popis vyplňte název součásti VÝVRTKA (2) a stiskněte tlačítko Uložit (3).

4-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Ze záložky Sestava vyberte příkaz Vložit součást.

5-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Ze složky C:\Mujsolidworks.cz\vývrtka (1) vyberte druhý díl PÁKA2017-07-0001.SLDPRT (2) a stiskněte tlačítko Otevřít (3).

6-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Levým tlačítkem vložte díl do sestavy do libovolného místa. První vložený díl je pevný a plně určený, nemá žádný stupeň volnosti. Druhý díl prostřednictvím vazeb umístíme do správné pozice.

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte válcovou plochu páky (1) a válcovou plochu základny (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Soustředná (3).

7-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Pokud nastane situace, že se modely překrývají, přesuňte šroubovici do takové polohy, aby se modely nepřekrývaly. Jedná se o situaci, která může být u každého uživatele jiná a souvisí to s tím, do jakého místa jste vložili druhý díl.

Ze záložky Sestava vyberte příkaz Vazba.

V poli Upřesňující vazby vyberte vazbu Vystředění.

9-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Do prvního pole Výběr šířky vyberte rovnoběžné plochy páky, do druhého pole Výběr šířky vyberte vnitřní rovnoběžné plochy základny – viz modré a fialové šipky.

10-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Ulože dokument (Ctrl + S).

Vložte do sestavy díl NÝT.

11-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte válcovou plochu nýtu (1) a válcovou plochu základny nebo páky (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Soustředná (3).

12-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte rovinnou plochu nýtu (1) a rovinnou plochu základny (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

13-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Ze záložky Sestava vyberte příkaz Vazba.

PropertyManageru Vazba:

 • v poli Upřesňující vazby (1) vyberte vazbu Mezní úhel (2),
 • klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy (3) a z FeatureManageru vyberte rovinu Pravá (4)…
 • … a vyberte páku (5),
 • v poli Maximální hodnota nastavte maximální úhel 150° (6),
 • v poli Minimální hodnota nastavte minimální úhel (7),
 • vyberte volbu Obrátit kótu (8).

14-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Tažením za páku vyzkoušejte, zda se otevření páky orientuje správně.

15-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Pokud tomu tak není, použijte v PropertyManageru Mezní úhel1 tlačítka Zarovnání vazeb (9).

14-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Dokončete nastavení vazby Mezní úhel potvrzovacím tlačítkem OK.

Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Zrcadlení dílů

Vzhledem k tomu, že jsou páka a nýt díly, které se v sestavě vyskytují dvakrát, ozrcadlíme je.

V záložce sestava klikněte na černou šipku pod příkazem Lineární pole součásti a vyberte z nabídky příkaz Zrcadlit součásti.

16-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

PropertyManageru Zrcadlit součásti:

 • klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy (1) a vyberte rovinu Pravá (2),
 • vyberte díly NÝT a PÁKA (3) a…
 • … pokračujte šipkou Další (4).

17-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

18-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Tažením za kteroukoli páku vyzkoušejte pohyb, který je omezený vytvořenými vazbami (vazba Mezní úhel).

19-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Vložte do sestavy podsestavu ŠROUBOVICE → podsestava 2017-07-0000-P1.SLDASM.

20-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte válcovou plochu základny (1) a válcovou plochu šroubovice (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Soustředná (3).

21-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Vazba Ozubený tyč

Před tím, než přidáme vazbu Ozubená tyč, nastavíme pozici dílů tak, aby se nepřekrývaly a nedocházelo ke kolizi. To provedeme nejlépe v řezu sestavy. Z nabídky Průhledné zobrazení vyberte příkaz Řez.

22-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Proveďte řez sestavou prostřednictvím roviny Přední.

23-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + 1, čímž změníte orientaci pohledu do pohledu Přední. Přesuňte šroubovici tak, aby zuby pák zapadaly do zubové mezery ozubené tyče.

24-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Ukončete zobrazení v řezu.

25-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Ze záložky Sestava vyberte příkaz Vazba.

PropertyManageru Vazby:

 • vyberte v poli Strojní vazby (1) vazbu Ozubená tyč (2),
 • vyberte volbu Opačný směr (3),
 • do pole Ozubená tyč vyberte válcovou plochu ozubené tyče (4),
 • do pole Pastorek vyberte plochu páky (5),
 • zadejte průměr pastorku 24.9 mm (6).

26-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Dokončete definici vazby potvrzovacím tlačítkem.

Sestava vývrtky je hotová. FeatureManager by měl obsahovat 4 díly a 7 vazeb.

28-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

 

Přesunutí součástí

Tažením za některou z pák můžete vyzkoušet nastavení vazeb.

27-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Prostřednictvím příkazu SestavaPřesunout součást

29-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

… vyzkoušejte, že nedochází ke kolizi (v poli Možnosti vyberte Detekce kolizí a Zastavit při kolizi).

30-SolidWorks-navod-postup-vyvrtka-sestava-cela

Uložte dokument (Ctrl + S).

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte