Vývrtka: Postup modelování páky #1

Jednou ze součástí sestavy vývrtky na korkové uzávěry je páka. Pokud si chcete vývrtku vymodelovat, budete pro sestavu potřebovat i model páky. Připravili jsem pro vás postup krok za krokem (1. část).

Zadání (výkresovou dokumentaci) najdete v článku Vývrtka: Výkres modelu páky (zadání).

Postup modelování páky – 1. část

Založte si nový Díl.

1-SolidWorks-vyvrtka-paka-postup-navod-tutorial-corkscrew

Uložte soubor do složky C:\Mujsolidworks.cz\vývrtka (1) pod názvem souboru 2017-07-0001.SLDPRT. Do pole Popis vyplňte název součásti PÁKA (2) a stiskněte tlačítko Uložit (3).

2-SolidWorks-vyvrtka-paka-postup-navod-tutorial-corkscrew

Klikněte levým tlačítkem na rovinu Přední a z místní nabídky vyberte příkaz Načrtnout skicu. Založí se nová skica a orientace pohledu se automaticky změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

3-SolidWorks-vyvrtka-paka-postup-navod-tutorial-corkscrew

Pravým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte doprava) vyberte příkaz Kružnice.

4-gesta-kruznice

Nakreslete tři kružnice o různých průměrech se středy v počátku souřadného systému.

5-gesta-kruznice

Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta.

12-gesta-kota

Zakótujte průměry kružnic 5,3 mm, 20 mm a 26 mm.

6-gesta-kruznice

Panelu zkratek (stiskněte klávesu S) vyberte příkaz Osa. Ten najdete v nabídce po kliknutí na malou černou šipku vedle příkazu Přímka.

7-gesta-kruznice

Umístěte počátek osy v místě označeném červenou šipkou,…

8-gesta-kruznice

… koncový bod umístěte směrem šikmo dolů napravo (místo označeno červenou šipkou).

9-gesta-kruznice

Stiskněte klávesu Ctrl, najeďte kurzorem nad a osu a vydržte, dokud se nezobrazí středový bod osy. Vyberte středový bod (1), počátek souřadného systému (2) a z kontextového panelu vyberte vazbu Sjednocená.

10-gesta-kruznice

Nakreslete vodorovnou osu, která prochází počátkem souřadného systému (viz červená šipka).

11-gesta-kruznice

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

12-gesta-kota

Zakótujte úhel 7 stupňů mezi vodorovnou a šikmou osou.

13-gesta-kota

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

14-gesta-primka

Nakreslete přímku tak, jak je uvedeno na obrázku. Počáteční a koncový bod přímky leží (je sjednocený) s kružnicemi.

15-gesta-primka

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku (1), šikmou osu (2) a ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity (3).

16-gesta-primka

Zakótujte vzdálenosti koncových bodů 2,5 mm a 3,25 mm.

17-gesta-primka

Nakreslete svislou osu, která je vzdálená 0,5 mm vlevo od počátku.

18-gesta-primka

Levým gestem vyberte příkaz Přímka a umístěte počáteční bod přímky do koncového bodu existující přímky označeného červenou šipkou.

19-gesta-primka

Stiskněte klávesu A, čímž změníte kreslení přímky v oblouk. Nakreslete oblou tak, jak je uvedeno na obrázku.

20-gesta-primka

Klávesou A změňte kreslení oblouků v přímky a navažte tečně svislou přímkou. Všimněte si, že se při kreslení tečně navazující přímky zobrazí u kurzoru symbol vazby Tečná ve žlutém poli. Tato vazba vznikne automaticky během skicování. Ukončete kreslení přímky klávesou Esc.

21-gesta-primka

Zakótujte poloměr oblouku 9 mm a délku svislé přímky 40 mm.

22-gesta-primka

Uložte dokument (Ctrl + S).

Příkazem Přímka začněte skicovat svislou přímku tak, aby její počáteční bod ležel ve vodorovném směru od počátečního bodu druhé přímky. Všimněte si, že symboly vazeb jsou v bílém poli. Tyto vazby nevzniknou automaticky a budete je muset vytvořit ručně.

23.0-gesta-primka

Umístěte koncový bod přímky ve svislém směru. Při vytvoření koncového bodu dbejte, aby vznikla vazba Svislá (symbol vazby ve žlutém poli).

23.1-gesta-primka

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte svislou přímku (1), osu (2), přímku (3) a z kontextového panelu vyberte vazbu Symetrická (4).

23.2-gesta-primka

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počáteční bod přímky (1), počáteční bod přímky (2) a z kontextového panelu vyberte vazbu Vodorovná.

23.3-gesta-primka

Panelu zkratek (stiskněte klávesu S) vyberte příkaz Oblouk třemi body.

23.4-gesta-primka

Umístěte počáteční bod oblouku do počátečního bodu přímky (bod je označený červenou šipkou)…

23.5-gesta-primka

… umístěte koncový bod na kružnici (dbejte na vytvoření vazby Sjednocená – její symbol musí být ve žlutém poli)…

23.6-gesta-primka

… a třetím kliknutím definujte poloměr oblouku.

23.7-gesta-primka

Během skicování pravděpodobně nevznikla vazba Tečná, proto si ji přidáme ručně. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku (1), oblouk (2) a z kontextového panelu vyberte vazbu Tečná (3).

23.8-gesta-primka

Zakótujte poloměr oblouku 6,25 mm.

23.9-gesta-primka

Zakótujte délku svislé přímky 44 mm.

24-gesta-primka

Panelu zkratek (stiskněte klávesu S) vyberte příkaz Oblouk třemi body.

25-gesta-primka

Levým tlačítkem umístěte počáteční bod oblouku – místo označeno červenou šipkou.

26-gesta-primka

Druhým kliknutím umístěte koncový bod oblouku.

27-gesta-primka

Třetím kliknutím definujte orientační poloměr oblouku.

28-gesta-primka

Uložte dokument (Ctrl + S).

Levým gestem vyberte příkaz Přímka. Začněte kreslit tečně navazující přímku, která vychází z koncového bodu oblouku. K tečně navazujícímu směru vám pomůže žlutá čárkovaná čára a zobrazený symbol vazby Tečná ve žlutém poli u kurzoru myši.

29-gesta-primka

Pomocí klávesy A změňte kreslení přímky v oblouk a pokračujte skicování oblouku. Dbejte na vytvoření vazby Tečná. Pokud se vám podaří nakreslit oblouk, aniž by vznikla tečná vazby, přidejte ji ručně.

30-gesta-primka

Zakótujte poloměry zaoblení 45 mm a 12 mm a celkovou délku 98 mm. Při kótování vzdálenosti 98 nezapomeňte držet klávesu Shift, abyste kótovali vzdálenost, nikoliv rozteč.

31-gesta-primka

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte entity označené červenými šipkami a ze záložky Skica vyberte příkaz Odsadit entity.

32-gesta-primka

Zkontrolujte správné nastavení v PropertyManageru Odsadit entity, zadejte vzdálenost odsazení 1,5 mm a dokončete odsazení potvrzovacím tlačítkem.

33-gesta-primka

Uzavřete odsazené entity a původní skicu dvěma čarami, označenými červenými šipkami.

34-gesta-primka

Vyberte příkaz Přímka a umístěte počáteční bod do koncového bodu levé svislé přímky. Stiskněte klávesu A a začněte kreslit tečně navazující oblouk.

35-gesta-primka

Pokračujte skicování druhého tečně navazujícího oblouku.

36-gesta-primka

Ukončete skicování oblouků tlačítkem A. Najeďte kurzorem na přímku vlevo, aby se zobrazila žlutá čerchovaná čára, která je s touto přímkou rovnoběžná. Tuto čerchovanou čáru použijeme pro kreslení přímky.

37-gesta-primka

Nakreslete přímku, která je rovnoběžná s levou přímkou (symbol vazby Rovnoběžná je ve žlutém poli).

38-gesta-primka

Navažte na přímku obloukem.

39-gesta-primka

Uzavřete skicu posledním, tečně navazujícím obloukem.

40-gesta-primka

Zakótujte poloměry oblouků 5 mm, 14 mm, 8 mm, 4 mm a šířku rovnoběžných přímek 3 mm.

41-gesta-primka

Vyberte přímku označenou červenou šipkou a z kontextového panelu vyberte vazbu Svislá.

42-gesta-primka

Zakótujte vzdálenost rovnoběžných přímek 4,5 mm.

43-gesta-primka

Zakótujte vzdálenost koncových bodů 11 mm.

44-gesta-primka

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte středový bod oblouku o poloměru 4 mm (1), koncový bod (2) a z kontextového panelu vyberte vazbu Vodorovná (3).

45-SolidWorks-vyvrtka-paka-postup-navod-tutorial-corkscrew

Zkontrolujte v dolní liště, zda je náčrt plně určený. Pokud ano, pokračujte v návodu. Pokud ne, snažte se najít chybu, která může být způsobená nedostatečným kótováním nebo chybějící vazbou.

46-SolidWorks-vyvrtka-paka-postup-navod-tutorial-corkscrew

Uložte dokument (Ctrl + S).

Pokračování návodu najdete v příspěvku Vývrtka: Postup modelování páky #2.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama