Karabina #1

    / 17. 6. 2014
                
karabina2

První díl popisuje tvorbu modelu těla karabiny, na který bude navazovat druhý díl s postupem tvorby modelu částí uzavírajících karabinu a sestava karabiny.

Založte nový dokument dílu.

V Horní rovině založte náčrt.

Vyberte příkaz Kružnice ze záložky Skica.

Načrtněte dvě kružnice, z nichž střed menší kružnice leží v počátku souřadného systému. Kružnice mají průměry 8 a 16 mm. Střed větší kružnice leží svisle nad středem kružnice menší. Středy obou kružnic od sebe leží ve vzdálenosti 25 mm.

Středy kružnic jsou charakterizovány vazbami Svislá a Vzdálenost.

Nakreslete konstrukční čáru uvnitř menší kružnice tak, aby koncové body ležely na kružnici a oba koncové body čáry byly vázány Vodorvnou vazbou. Konstrukční čára leží 2,5 mm nad středem kružnice.

Nakreslete čáru, která vychází z koncového bodu konstrukční čáry a druhý koncový bod čáry leží na větší kružnici.

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku a větší kružnici a přidejte Tečnou vazbu.

Vyberte příkaz Zrcadlit ze záložky Skica.

Do pole entity pro zrcadlení vyberte přímku a zrcadlete vzhledem ke svislé ose. Potvrďte příkaz Zrcadlit.

Vyberte příkaz Oříznout ze záložky Skica a vyberte možnost oříznutí Pokročilé oříznutí.

Ořízněte tvar tak, aby odpovídal uvedenému obrázku. Oříznutí pracuje tak, že se stisknutým tlačítkem levého tlačítka myši a současným tažením myši přes entity, které chcete oříznout, dojde k oříznutí entit k nebližšímu průniku entit.

Vyberte příkaz Zaoblit entity.

Parametr zaoblení nastavte na hodnotu 4 mm a zaoblete přechody mezi přímkami a malou kružnicí výběrem koncových bodů v místě, kde má být oblouk.

Ukončete skicu.

V Přední rovině založte náčrt.

Načrtněte kružnici o průměru 3,5 mm.

Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte střed kružnice, oblouk a přidejte vazbu Průnik.

Přidáním vazby Průnik dojde plně určenému náčrtu.

Vyberte příkaz Přidání tažením po křivce ze záložky Prvky. Označte jako první kružnici a pak trasu. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

V Horní rovině založte náčrt.

Přepněte se do pohledu Kolmý k.

Vyberte příkaz Obdélník s počátkem v rohu ze záložky Skica.

Nakreslete obdélník podle uvedeného obrázku a zakótujte.

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím ze záložky Prvky.

Odeberte skicu Symetricky do vzdálenosti 20 mm tak, aby se odebral celý průměr karabiny.

Založte náčrt v Pravé rovině.

Načrtněte uvedenou skicu a zakótujte dle obrázku.

Vyberte příkaz Zrcadlit ze záložky Skice.

Zrcadlete náčrt podle vodorovné osy.

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím ze záložky Prvky.

Vyberte možnost odebrání Skrz vše a zkontrolujte směr odebrání. Směr odebrání změníte políčkem vlevo od roletového menu pro změnu parametru odebrání.

Založte náčrt na označené ploše podle obrázku.

Přejděte do pohledu Kolmý k tak, že stiskněte mezerník a dvojklikem označíte orientaci pohledu.

Načrtněte kružnici o průměru 1 mm a zakótujte její vzdálenost vzhledem k počátku souřadného systému.

Odeberte kružnici příkazem Odebrat vysunutím. Parametr odebrání nastavte na Skrz vše.

Založte náčrt na označené ploše podle obrázku.

Nakreslete obdélník a zakótujte dle obrázku.

Odeberte obdélník příkazem Odebrat vysunutím. Parametr odebrání nastavte na Symetricky a odeberte jej do vzdálenosti 10 mm.

Změňte barvu modelu.

Vyberte červenou barvu.

Model těla karabiny je hotový.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte