Jak vymodelovat bit do aku vrtačky #1

Postup modelování bitu zahrnuje základní i pokročilé modelování. Pomocí toho postupu se naučíte vytvářet roviny, používat prvky Přidání rotací, Přidání vysunutím, Zrcadlit, Kruhové pole. Pro tvorbu tvarově komplikovanějších ploch si ukážeme práci s plochami. Podívejte se na tento návod krok za krokem.

Postup modelování bitu pro aku vrtačku

Založte si nový díl.

Do složky C:\Mujsolidworks.cz\bit (1) uložte díl pod názvem 20190818.SLDPRT a do pole Popis uveďte BIT DO AKU VRTAČKY (2). Uložte díl tlačítkem Uložit (3).

1-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

2-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Tip: Všimněte si, že se orientace skici natočila do pohledu kolmého na rovinu skici. Takto se změní orientace skici vždy, když vytvoříte první skicu v dílu, pokud nezměníte výchozí nastavení SOLIDWORKSu.

Ze záložky Skica vyberte příkaz Mnohoúhelník.

3-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Mnohoúhelník nastavte počet stra → 6 a umístěte první bod mnohoúhelníku do počátku souřadného systému. Druhý bod umístěte libovolně do grafické plochy.

4-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Vyberte hranu (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná (2).

5-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko myši a táhněte směrem nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta.

6-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zakótuje velikost vepsané kružnice 6,25 mm.

7-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

8-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • v poli Směr č. 1 vyberte parametr Symetricky,
  • zadejte vzdálenost vysunutí 15 mm.

9-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

10-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Zaoblit zadejte poloměr zaoblení 0,25 mm, vyberte svislou hranu vysunutého modelu a pro výběr ostatních hran vyberte interaktivní panel nástrojů.

11-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Tento panel nástrojů předvídá, jaké hrany chcete vybrat a v případech, kdy model může obsahovat i desítky nebo stovky svislých hran, ušetří spoustu času.

12-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

13-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Tip: Všimněte si, že se nezměnila orientace pohledu do pohledu kolmého, tak jako tomu bylo v případě první vytvořené skici v dílu.

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Takto změníte orientaci skici do pohledu kolmého na rovinu skici.

14-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Přímka.

15-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ve skice proveďte náčrt uzavřeného trojúhelníku tak, aby vodorovná a svislá přímka ležela na obrysových hranách modelu.

16-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko myši a táhněte směrem nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte skicu podle obrázku.

17-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Panelu zkratek vyberte příkaz Osa.

18-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Do skici nakreslete svislou osu procházející počátkem souřadného systému.

19-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Změňte orientaci do pohledu Izometrický (Ctrl + 7).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání rotací.

20-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Odebrat rotací zkontrolujte:

  • nastavení výběru svislé osy (pokud je ve skice jediná osa, SOLIDWORKS ji vyberte automaticky),
  • odebrání → Naslepo
  • úhel směru odebrání → 360°.

21-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

22-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Pokračujte v modelování podle druhé části tohoto návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama