Jak vymodelovat bit do aku vrtačky #5

Postup modelování bitu zahrnuje základní i pokročilé modelování. Pomocí toho postupu se naučíte vytvářet roviny, používat prvky Přidání rotací, Přidání vysunutím, Zrcadlit, Kruhové pole. Pro tvorbu tvarově komplikovanějších ploch si ukážeme práci s plochami. Podívejte se na tento návod krok za krokem.

Otevřete si model 20190818.SLDPRT a pokračujte v modelování podle návodu.

Tip: Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu nebo podle poslední fáze modelu, u které jste s konstruováním skončili.

Ze záložky PrvkyKřivky vyberte příkaz Promítnutá křivka.

64-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Promítnutá křivka:

  • v poli VýběryTyp promítání vyberte možnost Skica na skice,
  • vyberte skici Skica6 a Skica7.

65-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Zkontrolujte vizuálně model a promítnu křivku. Vyberte rovinu Rovina1 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Skrýt.

66-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Hraniční povrch.

67-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Hraniční povrch vyberte do pole Směr č. 1 v tomto pořadí převedenou křivku Křivka1 (1) a zaoblenou hranu (2).

68-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Tip: Pokud byste postup nedodrželi, může dojít k přetočení spojek a plocha bude zdeformovaná. Buď nastavte opačný směr spojek nebo vymažte prvek a vytvořte jej znovu, kde již dodržíte postup výběru.

Zkontrolujte vizuálně vytvořený hraniční povrch.

69-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ze záložky PrvkyReferenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

70-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Rovina vyberte postupně do polí První odkaz, Druhý odkaz a Třetí odkaz průsečíky hran podle obrázku.

71-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Vyberte plochu podle obrázku a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

72-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

73-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Oblouk třemi body. Nakreslete oblouk podle obrázku a příkazem Inteligentní kóta jej zakótujte. Vzdálenost horního bodu oblouku od horní vodorovné hrany je 1 mm. Poloměr zaoblení oblouku je 20 mm.

74-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ukončete skicu (klávesa D a tlačítko OK).

Vytvořte novou skicu na protější ploše.

75-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Oblouk třemi body. Nakreslete oblouk podle obrázku a příkazem Inteligentní kóta zakótujte jeho poloměr 20 mm.

76-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Pootočte modelem, stiskněte klávesu Ctrl, vyberte koncový bod oblouku (1), koncový bod oblouku z předchozí skici (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

77-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Skica je nyní plně určená. Ukončete skicu. Uložte si dokument (Ctrl + S).

78-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Vytvořte novou skicu v rovině Rovina2.

79-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Oblouk třemi body.

80-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Nakreslete oblouk podle obrázku tak, aby počáteční bod ležel v průsečíku a koncový bod v koncových bodech oblouků z předchozích skic. Zakótujte jeho poloměr 10,5 mm. Ukončete skicu.

81-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Skryjte rovinu Rovina2.

82-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle šestého dílu návodu (připravujeme).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama