Klasické zobrazení

Model Mania 2017: Změna návrhu a pevnostní simulace

    / 9. 3. 2017
                
96-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Ve druhé části soutěže Model Mania 2017, která se odehrála na uživatelském setkání a konferenci SOLIDWORKS WORLD 2017 v Los Angeles, bylo cílem provést změnu návrhu a pevnostní simulaci. Podívejte se na názorný postup.

Kapitoly:

 • první fáze (tvorba modelu, volba materiálu),
 • druhá fáze (změna záměru návrhu, pevnostní simulace).

Tento postup navazuje na první část soutěžního úkolu. Pokud model nemáte, vytvořte si jej podle našeho návodu Model Mania 2017: Postup tvorby modelu. Než začnete pracovat, prostudujte si výkresovou dokumentaci se zvýrazněnými změnami v červené mráčcích revizí.

47-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Otevření a uložení dokumentu

V prostředí SOLIDWORKSu si pomocí klávesové zkratky Ctrl + O zobrazte okno Otevřít. Na disku C: v adresáři Mujsolidworks.cz vyhledejte složku MM2017 (1). Vyberte soubor MM-2017-F1.SLDPRT (2) a stiskněte tlačítko Otevřít (3).

45-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Tip: Pokud to není dlouho, co jste tento díl měli otevřený, můžete taky použít okno s naposledy otevřenými soubory. Zobrazíte jej klávesou R.

V horní panelu stiskněte malou černou šipku vedle příkazu Uložit a vyberte z menu příkaz Uložit jako.

97-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Na disku C: do adresáře Mujsolidworks.cz\MM2017 (1) uložte soubor pod novým názvem MM-2017-F2.SLDPRT (2). Do pole Popis (Description) dopište text ZMĚNA a uložte soubor tlačítkem Uložit (3).

46-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

 

Změna počtu děr

První změnou záměru návrhu je počet děr, kterých má být na modelu šest.

48-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Abychom změnu provedli rychle a efektivně, zkontrolujte v záložce Prvky, zda je zapnutá (aktivní) funkce Rychlé 3D. Pokud není, zapněte ji.

50-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Vyberte jeden z otvorů, který vznikl prvkem Kruhové pole2, nebo vyberte prvek Kruhové pole2 ve FeatureManageru. Díky aktivní funkci Rychlé 3D se zobrazí číslo znázorňující počet instancí. Klikněte na číslo 4 a přepište její hodnotu na 6.

49-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Pokud se změna neprovedla automaticky, použijte klávesovou zkratku Ctrl + B pro automatické obnovení.

 

Změna počtu výsečí

Druhá změna návrhu se vztahuje k počtu výsečí. Na modelu mají být 3. Stejně jako jsme změnili počet děr, změníme i počet výsečí.

51-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Ve FeatureManageru vyberte prvek Kruhové pole1 a po kliknutí na číslo 2 změňte v textovém poli hodnotu na 3.

52-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

V případě potřeby použijte zkratku pro automatické obnovení (Ctrl + B).

 

Změna konstrukčního provedení žebrování ve vztahu k výsečím

53-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Klikněte pravým tlačítkem na vnitřní plochu (označená červenou šipkou) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Upravit prvek.

54-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

PropertyManageru Skořepina1 změňte výběr ploch tak, aby byla vybrána pouze zadní plocha ve tvaru mezikruží. Tu válcovou, která má být z výběru vynechána, můžete odstranit jejím opětovným výběrem nebo ji vymažte ručně v seznamu vybraných entit. Provedené změny potvrďte tlačítkem OK.

55-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

 

Odstranění ostrých rohů

Než odstraníme ostré rohy, vynecháme ze stromové historie prvek Zaoblit1. Vyberte modrou vodorovnou přímku ve FeatureManageru, která zohledňuje, jaké prvky tvoří stromovou historii, a přetáhněte ji nad prvek Zaoblit1.

56-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Prvek Zaoblit1 musí ležet pod modrou vodorovnou čárou.

57-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Klikněte pravým tlačítkem na plochu zvýrazněnou červenou šipkou a v místní nabídce klikněte na poslední řádek (s dvojnásobnými šipkami), abyste zobrazili pokročilý výběr příkazů.

58-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Z místní nabídky vyberte příkaz Odstranit.

59-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

PropertyManageru Odstranit plochu vyberte do pole Výběry šest ploch označených červenými šipkami. V poli Možnosti zatrhněte volbu Odstranit a opravit a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

60-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Odstraněním ploch a jejich opravou vznikly rychle a efektivně geometricky shodné výseče, aniž byste vytvářeli uzavřený profil skici a použili např. příkaz Odebrání vysunutím.

61-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Zahrňte prvek Zaoblit1 do stromové historie srolováním modré lišty za tento prvek.

62-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

 

Úprava výběru entit k zaoblení

Všimněte si, že po úpravě odebraných výsečí a opětovném zahrnutí prvku Zaoblit1 do stromové historie se vyskytl problém, který je zřejmý z varovného hlášení: „Varování: Hrana pro zaoblení/zkosení neexistuje“.

63-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Chybu odstraníme úpravou prvku. Klikněte na prvek Zaoblit1 pravým tlačítkem a vyberte příkaz Upravit prvek v kontextovém panelu nástrojů (1) nebo v panelu s varováním (2).

64-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Tip: Všimněte si, že informace o chybách (1) se znázorňují mezi místní nabídkou a kontextovým panelem nástrojů. Podrobnosti o chybách si můžete zobrazit v okně Informace o chybách i po výběru příkazu Informace o chybách v místní nabídce.

65-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Okno Informace o chybách:

66-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

PropertyManageru Zaoblit1 klikněte do pole Položky k zaoblení a z kontextové nabídky vyberte příkaz Vymazat výběry.

67-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Vyberte na modelu hranu zvýrazněnou červenou šipkou a v kontextovém panelu vyberte možnost Vše konkávní, 32 Hrany.

68-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

SOLIDWORKS vybere automaticky všechny konkávní hrany. Zkontrolujte náhled a dokončete změny potvrzovacím tlačítkem.

69-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Změna návrhu je dokončena.

70-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

 

Pevnostní analýza

Na změnu návrhu navazuje ověření pevnostní simulací podle okrajových podmínek, které zahrnují:

 • uchycení,
 • velikost a směr zatěžující síly.

80-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Pro simulaci pevnostního namáhání si vystačíte se základním modulem SOLIDWORKS Simulation Xpress, který je dostupný i ve výukových verzích SOLIDWORKSu. Modul spustíte z nabídky NástrojeProdukty XpressSimulationXpress.

81-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Tip: Nemáte-li tento produkt aktivován, postupujte podle návodu Jak spustit a zaregistrovat produkty Xpress.

Po spuštění produktu pokračujte tlačítkem Další.

82-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Spusťte definici uchycení tlačítkem Přidat uchycení.

83-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

PropertyManageru Uchycení vyberte do pole Norma (Fixní geometrie) válcové plochy děr označené červenými šipkami. Dokončete výběr potvrzovacím tlačítkem.

84-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Pokračujte tlačítkem Další.

85-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Stiskněte tlačítko Přidat sílu.

86-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

PropertyManageru Síla:

 • do pole Síla označte válcové plochy děr (1),
 • zatrhněte volbu Vybraný směr (2),
 • klikněte do pole pro definici vybraného směru (3),
 • rozbalte stromovou historii malou černou šipkou (4),
 • vyberte rovinu Přední (5),
 • zadejte velikost zatěžující síly 800 N (6),
 • zatrhněte volbu Opačný směr (7).

87-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Zkontrolujte směr zatížení (fialové šipky) a uchycení (zelené šipky) a dokončete nastavení zatěžující síly potvrzovacím tlačítkem.

2017-03-07_9-57-34

V panelu SOLIDWORKS SimulationXpress pokračujte tlačítkem Další.

88-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Materiál je již definován. Pokračujte tlačítkem Další.

89-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Spusťte simulaci.

90-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

SOLIDWORKS provede tvorbu sítě a výpočet simulace.

91-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Pokud se díl deformuje podle očekávání, pokračujte tlačítkem Ano, pokračovat.

92-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Z výsledků můžete vyčíst nejnižší koeficient bezpečnosti → 2,75 (zaokrouhleno na dvě desetinná místa).

93-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Zobrazte si výsledky pevnostní analýzy:

 • napětí podle von Mises,

94-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

 • posunutí.

95-solidworks-model-mania-Los-Angeles-2017-zadani-reseni-solution-task-drawings-vykres

Líbil se vám tento článek?
ANO (1) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte