Jak vymodelovat bit do aku vrtačky #7

Postup modelování bitu zahrnuje základní i pokročilé modelování. Pomocí toho postupu se naučíte vytvářet roviny, používat prvky Přidání rotací, Přidání vysunutím, Zrcadlit, Kruhové pole. Pro tvorbu tvarově komplikovanějších ploch si ukážeme práci s plochami. Podívejte se na tento návod krok za krokem.

Otevřete si model 20190818.SLDPRT a pokračujte v modelování podle návodu.

Tip: Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu nebo podle poslední fáze modelu, u které jste s konstruováním skončili.

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Hraniční povrch.

83-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Hraniční povrch:

  • do pole Směr č. 1 proveďte výběr entit (2 a 3), prostřednictvím SelectionManageru → vytvoří se skupina Otevřená Skupina<1>,

100-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

  • pokračujte výběrem druhé skupiny prostřednictvím SelectionManageru → vyberte obloukové hrany (2 a 3) → vytvoří se skupina Otevřená Skupina<2>.

101-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Vzhledem k tomu, že je vytvářená plocha v části řezu, zkontrolujte vizuálně model až po dokončení tohoto příkazu.

Pokud nemají plochy správný geometrický tvar, došlo k přetočení spojek.

102-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na prvek Hraniční povrch3 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Upravit prvek.

103-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

V grafické části klikněte na jednu z růžových spojek a z místní nabídky vyberte příkaz Obrátit spojky.

104-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Dokončete úpravy potvrzovacím tlačítkem a zkontrolujte vizuálně model.

105-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Aby bylo možné vytvořit objemové tělo sešitím ploch, je nutné uzavřít plošné tělo ze spodní části. Ze záložky Plochy vyberte příkaz Rovinný povrch.

106-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Rovinný povrch:

  • vyberte do pole Hraniční entity entity označené červenými šipkami.

107-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ukončete zobrazení v řezu tlačítkem Řez, které naleznete v panelu Průhledné zobrazení.

108-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ve FeatureManageru si rozbalte složky Povrchová těla (4) a Objemová těla (1). Ze seznamu je patrné, že model obsahuje jedno objemové a čtyři plošná těla.

109-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Skryjte si objemové tělo.

110-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Nyní můžete pootočením modelu zkontrolovat, že čtyři plochy uzavírají část prostoru a pomocí příkaz Sešít povrchy z nich vytvoříme objemové tělo.

111-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zobrazte si objemové tělo.

112-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Sešít povrchy.

113-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Sešít povrchy:

  • zobrazte si FeatureManager prostřednictvím malé černé šipky v levém horním rohu grafické plochy (1),
  • do pole Výběry vyberte povrchy (2),
  • vyberte pole Vytvořit objem (3).

114-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ve FeatureManageru můžete zkontrolovat, že sešitím ploch a vytvořením objemu vzniklo nové tělo.

115-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle osmého dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama