Klasické zobrazení

Karabina #1

    / 17. 6. 2014
                
karabina2

První díl popisuje tvorbu modelu těla karabiny, na který bude navazovat druhý díl s postupem tvorby modelu částí uzavírajících karabinu a sestava karabiny.

Založte nový dokument dílu.

V Horní rovině založte náčrt.

Vyberte příkaz Kružnice ze záložky Skica.

Načrtněte dvě kružnice, z nichž střed menší kružnice leží v počátku souřadného systému. Kružnice mají průměry 8 a 16 mm. Střed větší kružnice leží svisle nad středem kružnice menší. Středy obou kružnic od sebe leží ve vzdálenosti 25 mm.

Středy kružnic jsou charakterizovány vazbami Svislá a Vzdálenost.

Nakreslete konstrukční čáru uvnitř menší kružnice tak, aby koncové body ležely na kružnici a oba koncové body čáry byly vázány Vodorvnou vazbou. Konstrukční čára leží 2,5 mm nad středem kružnice.

Nakreslete čáru, která vychází z koncového bodu konstrukční čáry a druhý koncový bod čáry leží na větší kružnici.

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku a větší kružnici a přidejte Tečnou vazbu.

Vyberte příkaz Zrcadlit ze záložky Skica.

Do pole entity pro zrcadlení vyberte přímku a zrcadlete vzhledem ke svislé ose. Potvrďte příkaz Zrcadlit.

Vyberte příkaz Oříznout ze záložky Skica a vyberte možnost oříznutí Pokročilé oříznutí.

Ořízněte tvar tak, aby odpovídal uvedenému obrázku. Oříznutí pracuje tak, že se stisknutým tlačítkem levého tlačítka myši a současným tažením myši přes entity, které chcete oříznout, dojde k oříznutí entit k nebližšímu průniku entit.

Vyberte příkaz Zaoblit entity.

Parametr zaoblení nastavte na hodnotu 4 mm a zaoblete přechody mezi přímkami a malou kružnicí výběrem koncových bodů v místě, kde má být oblouk.

Ukončete skicu.

V Přední rovině založte náčrt.

Načrtněte kružnici o průměru 3,5 mm.

Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte střed kružnice, oblouk a přidejte vazbu Průnik.

Přidáním vazby Průnik dojde plně určenému náčrtu.

Vyberte příkaz Přidání tažením po křivce ze záložky Prvky. Označte jako první kružnici a pak trasu. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

V Horní rovině založte náčrt.

Přepněte se do pohledu Kolmý k.

Vyberte příkaz Obdélník s počátkem v rohu ze záložky Skica.

Nakreslete obdélník podle uvedeného obrázku a zakótujte.

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím ze záložky Prvky.

Odeberte skicu Symetricky do vzdálenosti 20 mm tak, aby se odebral celý průměr karabiny.

Založte náčrt v Pravé rovině.

Načrtněte uvedenou skicu a zakótujte dle obrázku.

Vyberte příkaz Zrcadlit ze záložky Skice.

Zrcadlete náčrt podle vodorovné osy.

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím ze záložky Prvky.

Vyberte možnost odebrání Skrz vše a zkontrolujte směr odebrání. Směr odebrání změníte políčkem vlevo od roletového menu pro změnu parametru odebrání.

Založte náčrt na označené ploše podle obrázku.

Přejděte do pohledu Kolmý k tak, že stiskněte mezerník a dvojklikem označíte orientaci pohledu.

Načrtněte kružnici o průměru 1 mm a zakótujte její vzdálenost vzhledem k počátku souřadného systému.

Odeberte kružnici příkazem Odebrat vysunutím. Parametr odebrání nastavte na Skrz vše.

Založte náčrt na označené ploše podle obrázku.

Nakreslete obdélník a zakótujte dle obrázku.

Odeberte obdélník příkazem Odebrat vysunutím. Parametr odebrání nastavte na Symetricky a odeberte jej do vzdálenosti 10 mm.

Změňte barvu modelu.

Vyberte červenou barvu.

Model těla karabiny je hotový.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte