Klikový mechanizmus: Pánev a pouzdro ojnice

Z důvodu optimálních mazacích podmínek musí být ojnice na klikové hřídele a pístním čepu uložena v kluzných ložiscích. V prvním případě se bude jednat o pánev skládající se z horní a dolní části, ve druhém případě se bude jednat o pouzdro. Tato kluzná ložiska se vyrábí z bronzových slitin, což se projeví na přidané textuře.

Na prvním a druhém obrázku můžeme vidět uložení kluzných ložisek v podsestavě ojnice.

 

Dolní část pánve

Nejprve pozměníme rozměry klikové hřídele tak, aby průměr hřídele odpovídal konstruované pánvi.

V prvním prvku modelu klikové hřídele změňte průměr načrtnuté kružnice na velikost 66 mm. Uložte model klikové hřídele a zavřete jej.

Založte nový díl. Načrtněte skicu dle obrázku a vysuňte symetricky do vzdálenosti 60 mm.

Dále načrtněte v rovině Přední kružnici o průměru 4 mm a odeberte otvor ve stěně pánve.

V rovině Pravá načrtněte skicu dle obrázku.

Odeberte obdélník symetricky do takové vzdálenosti, aby protnul model.

Přiřaďte modelu bronzovou texturu. Nalezne ji mezi kovovými materiály, ve složce Bronz.

Model horní části pánve je hotový. Uložte tento dokument a pojmenujte jej jako dolní pánev.

Horní část pánve

 

U druhého konstrukčního prvku změňte průměr kružnice na 10 mm. Proveďte změny a uložte dokument.

Model horní části pánve je hotový.

Čtěte také:

Pouzdro

Jako první provedeme malou změnu na modelu tělesa ojnice.

Změňte v modelu první skicu, která tvoří půdorys ojnice. Změňte průměr oka ojnice na 60 mm. Dokončete změny, uložte díl tělesa ojnice a zavřete dokument.

Založte nový díl. Načrtněte skicu v Přední rovině dle dalšího obrázku.

Rotujte náčrt podél svislé osy. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

V rovině Přední načrtněte svislou drážku pomocí příkazu Drážka. Šířka drážky je 4 mm a její délka brána od středů oblouků je 40 mm.

Odeberte drážku parametrem Skrz vše.

Tuto drážku kopírujte pomocí příkazu kruhové pole. Počet instancí je šest.

Přidejte pouzdru bronzovou texturu.

Model pouzdra je hotový.

Vložka

Vložka zabraňuje pootočení a posunutí horní pánve v oku ojnice. Načrtněte dvě kružnice o průměrech 8 a 10 mm. Vysuňte mezikruží do vzdálenosti 4 mm.

Model vložky je hotový.

Nyní můžete vidět podsestavu ojnice, která se skládá z tělesa a víka ojnice, šroubů, matic, pouzdra, horní a dolní pánve, kolíků a vložky. Vytvořením podsestavy ojnice se budeme zabývat v dalším díle seriálu Klikový mechanizmus.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama