kluzné ložisko

Postup modelování kluzného ložiska

Návod pro modelování kluzného ložiska je určen především začínajícím uživatelům. Chcete-li se naučit základy skicování a používání prvků Přidání vysunutím, Odebrání vysunutím, Žebro, Zrcadlit a Zaoblit, pak je tento příklad vhodný…

Reklama

Reklama