Model Mania: Postup modelování dle zadání z roku 2010

V soutěži Model Mania je úkolem zpracovat zadání podle výkresové dokumentace. Podívejte se na postup splnění soutěžního zadání z roku 2010.

Zadání dílu a související výkresovou dokumentaci naleznete v příspěvku Model Mania: Soutěžní zadání z roku 2010.

Fáze 1 — modelování dílu podle zadané výkresové dokumentace

Založte nový dokument Dílu a vytvořte nový náčrt v Pravé rovině.

1-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Nakreslete dvě kružnice o průměrech 36 a 12 mm, z nichž první leží se středem v počátku souřadného systému. Nakreslete další dvě soustředné kružnice o průměru větším než kružnice předchozí.

2-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Nakreslete přímku tečnou k vnějším kružnicím.

3-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Nakreslete druhou přímku tečnou ke kružnicím a vyberte příkaz Oříznout entity.

4-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Ořízněte náčrt podle obrázku.

5-Model-Mania-2010-postup-tutorialZakótujte vnější oblouky poloměry 25 a 12 mm.

6-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, označte počátek souřadného systému a střed menší kružnice a vyberte vazbu Vodorovná.

7-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Zakótujte rozteč kružnic vzdáleností 100 mm.

8-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Vyberte příkaz Přidání vysunutím z panelu Prvky.

9-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Změňte parametr vysunutí Symetricky a nastavte vzdálenost vysunutí na hodnotu 60 mm.

10-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Vyberte příkaz Skořepina za panelu Prvky.

11-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Označte přední a zadní plochu modelu, nastavte tloušťku stěny na hodnotu 8 mm a dokončete příkaz.

12-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Vyberte příkaz Zaoblit.

13-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Změňte velikost zaoblení na hodnotu 5 mm a vyberte dvě vnitřní hrany. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

14-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Pro vytvoření tečného zaoblení ve vnitřní části modelu opakujte příkaz Zaoblit a změňte typ zaoblení na Úplné kulaté zaoblení. Vyberte postupně tři plochy uvedené na obrázku a dokončete příkaz.

15-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Založte náčrt v Pravé rovině.

16-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Vyberte z panelu Skica příkaz Tříbodový obdélník z rohu.

17-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Nakreslete šikmou drážku postupnou definicí bodů obdélníku.

18-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, označte počátek souřadného systému a spodní stranu obdélníku a přidejte vazbu Středový bod.

(Pozn.: Tuto funkci lze požít pouze v SolidWorksu 2015. Ve starších verzích musíte kliknout na přímku pravým tlačítkem a z plovoucí nabídky vybrat funkci Středový bod. Poté stiskněte klávesu Ctrl, označte počátek souřadného systému a přidejte vazbu Sjednocená).

19-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Zakótujte šířku drážky 10 mm a největší vzdálenost od hrany díry. Nezapomeňte, že před kótování musíte stisknout klávesu Shift. Pro kótování sklonu drážky vyberte příkaz Inteligentní kóta. Označte stranu obdélníku, počátek souřadného systému a po zobrazení kříže klikněte na šipku směřující nahoru.

20-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Zakótujte úhel 45 stupňů.

21-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Tato nová funkce je aktivní pouze ve verzi SolidWorks 2015. Ve starších verzích zakótujte úhel k rovině Přední.

22-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

23-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Změňte parametr odebrání Skrz vše — Oba, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

24-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Založte náčrt v Horní rovině.

25-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Nakreslete osu procházející středem počátku souřadného systému a aktivujte funkci Dynamicky zrcadlit entity.

26-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Nakreslete náčrt podle obrázku.

27-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Zakótujte náčrt.

28-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím, změňte parametr vysunutí Skrz vše — Oba a aktivujte funkci Odebrat opačnou stranu. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

29-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Vyberte příkaz Zaoblit, nastavte poloměr zaoblení 10 mm a označte vnitřní hranu modelu. Po zobrazení plovoucího menu vyberte třetí možnost zaoblení — Spojené s koncovou virtuální smyčkou. Po kontrole náhledu dokončete příkaz.

30-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Stejným způsobem zakótujte vnější hrany modelu.

31-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Zaoblete přechodové hrany modelu velikostí 2 mm. Zaoblení provedete označením dvou ploch.

32-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Klikněte pravým tlačítkem na Materiál ve Stromové historii a vyberte příkaz Upravit materiál.

33-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Z knihovny materiálů vyberte AISI 1020. Stiskněte tlačítko použít a zavřít.

34-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Model první fáze je hotový.

35-Model-Mania-2010-postup-tutorial

 

Fáze 2 — provedení konstrukčních změn prvního modelu

Ve druhé fázi soutěže bylo úkolem provést konstrukční změny, pevnostní analýzu, určit koeficient bezpečnosti a maximální posunutí.

Srolujte stromovou historii až po prvek Odebrat vysunutím.

36-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Klikněte na tento prvek pravým tlačítkem a vyberte příkaz Upravit skicu.

37-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Vymažte část náčrtu a uchycením horního bodu přesuňte entitu do horního koncového bodu modelu.

38-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Vymažte žlutě označenou entitu.

40-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Vyberte příkaz Oříznout entity, změňte způsob oříznutí na funkci Roh a označte levou a horní entitu.

41-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Stejně tak prodlužte další dvě entity.

42-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Modře označené entitě přidejte vazbu Svislá.

43-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Uvolněte další prvek ve Stromové historii.

44-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Nahraďte chybějící položky k zaoblení.

45-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Uvolněte další prvek a nahraďte chybějící položky k zaoblení.

46-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Model podle druhé fáze soutěže je upravený, můžeme tedy přikročit k pevnostní analýze.

47-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Spusťte modul SolidWorks SimulationXpress nebo SolidWorks Simulation (tento návod uvažuje SolidWorks SimulationXpress, který je dostupný i ve verzích pro studenty).

48-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Pokračujte tlačítkem Další.

49-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Stiskněte tlačítko Přidat uchycení.

50-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Do pole Fixní geometrie vyberte vnitřní válcovou plochu a pokračujte tlačítkem Další.

51-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Vyberte tlačítko Přidat sílu.

52-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Označte vnitřní válcové plochy, aktivujte možnost Vybraný směr, označte Horní rovinu a aktivujte funkci Na položku. V okně Síla definujte velikost zatěžující síly 500 N a změňte směr působící síly.

53-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Pokračujte tlačítkem Další.

54-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Materiál dílu je již přiřazen. Pokračujte tlačítkem Další.

55-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Pokračujte tlačítkem Spustit simulaci.

56-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Nyní se přehrává animace zatížení. Zkontrolujte, zda probíhá zatížení podle předpokladů a pokračujte tlačítkem Ano, pokračovat.

57-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Podle zadaných parametrů pevnostní analýzy je nejnižším koeficientem bezpečnosti nalezeném v modelu 2,35. Nyní si zobrazte oblasti, kde je koeficient bezpečnosti větší než 3 (3 > 2,35).  Na modelu se vyskytuje jedna oblast, ve které je model namáhán nejvíce.

58-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Stiskněte tlačítko Zobrazit posunutí pro zobrazení maximálního posunutí. Z barevného schéma a stupnice vyplývá, že k maximálnímu posunutí dojde na vidlici, které činí 0,19 mm.

59-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Model součástí a zobrazení maximálního posunutí, které jsme získali pevnostní analýzou SolidWorks SimulationXpress.

60-Model-Mania-2010-postup-tutorial

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama