Plechové díly: Postup modelování svěrky #2

Model svěrky představuje ohnutý vystřižený plech. V první části postupu modelování jsem si ukázali, jak zkonstruovat základní plech. Ve druhé části si ukážeme další prvky, které se používají pro modelování plechových dílů a jak udělat rozvinutý pohled.

Spusťte si SOLIDWORKS a otevřete si model 20210928.SLDPRT. Pokud model ještě nemáte, prostudujte si zadání (výkresovou dokumentaci) a pokračujte v modelování podle prvního dílu návodu.

Model svěrky by měl vypadat jako na obrázku níže.

31-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Všimněte si, že model svěrky vznikl z kružnice a dvou přímek, kde byl ostrý roh. Pomocí prvku Základní plech jsme vytvořili zaoblení hrany, které se projevilo až po vysunutí objemového těla, viz červené šipky. Toto je jedna z mnoha výhod prvků pro modelování plechových dílů.

30-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

 

FeatureManager plechových dílů

Pro plechové díly jsou charakteristické prvky ve FeatureManegeru. Ve stromové historii se zobrazí složka Tabulka přířezů (1), která je důležitá pro výrobní účely a do ni se řadí přířezy. Další charakteristické složky jsou Plechový díl, Základní plech1 a Rozvinutý tvar (2).

32-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Tip: Detailnější popis a význam složek naleznete v Učebnici SOLIDWORKS.

Pro plechové díly je velmi důležitý rozvinutý tvar. Ten slouží pro vypalování nebo vyřezávání polotovaru z tabule plechu. Výpalek se následně ohýbá na ohýbačkách podle ohybového plánu a provádějí se další výrobní operace, například vrtání otvorů, prostřihy atd.

Na záložce Plechové díly vyberte příkaz Rozvinout.

35-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

V grafickém náhledu si můžete všimnout, že se provede rozvinutí ohnutého tvaru a ve FeatureManageru se aktivuje složka Rozvinutý tvar. Ta je v opačném případě, když je plech ohnutý, šedá (neaktivní).

36-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Nyní vraťte plech do ohnutého tvaru, na záložce Plechové díly vyberte příkaz Rozvinout.

37-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Tip: Pro návrat do rozvinutého tvaru můžete taky použít příkaz Rozvinout, který je podobně jako v případě aktivní skici dostupný v pravém horním rohu grafické plochy.

38-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

 

Lem z hrany

Nyní vytvoříme dva lemy na spodních hranách základního plechu. Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Lem z hrany.

39-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

V grafickém náhledu vyberte hranu (1), táhněte myší dopředu ve směru čárkové šipky (2) a levým tlačítkem umístěte konec lemu. Všimněte si, že se v PropertyManageru Lem z hrany1 přidala do pole Parametry lemu hrana Hrana<1> (3).

40-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pootočte modelem a vyberte druhý lem. Délka lemu se sjednotí s délkou prvního lemu.

41-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Lem z hrany1:

  • zkontrolujte výchozí výběr Naslepo (1),
  • zadejte vzdálenost vysunutí 7 mm (2),
  • ponechejte výchozí nastavení (3),
  • ponechejte výchozí nastavení umístění lemu (4).

42-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si soubor (Ctrl + S).

Nyní zkontrolujte rozvinutý tvar plechu. Na záložce Plechové díly vyberte příkaz Rozvinout.

43-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Rozvinutý tvar plechu.

44-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

 

Změna pevné plochy v rozvinutém tvaru

V SOLIDWORKSu se automaticky určí pevná plocha, které je výchozí pro zobrazení rozvinutého plechu. V některých případech se automaticky nevybere vhodná plocha a jako uživatel si ji můžete změnit.

Ve FeatureManageru rozbalte pomocí černé šipky (1) složku Rozvinutý tvar. Vyberte podsložku Rozvinutý tvar (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Upravit prvek (3).

45-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Rozvinutý tvar je automaticky vybranou plochou plocha označená červenou šipkou. Proto se plech rozvine ve směru této plochy.

46-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

V grafickém náhledu vyberte plochu označenou červenou šipkou (1) a dokončete úpravy potvrzovacím tlačítkem (2).

47-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Nyní se změní směr rozvinutí plechu podle vybrané vybrané plochy.

48-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Plech si pro další konstrukční úpravy opět zobrazte v ohnutém tvaru → na záložce Plechové díly vyberte příkaz Rozvinout.

49-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

50-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pokračujte v modelování podle třetí části návodu. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama