Žárovka: Podpůrné a wolframové vlákno

Wolframové vlákno produkuje teplo a díky přívodu elektrického proudu kontaktními vlákny také malou část světla.

Modelování podpůrného vlákna je velmi jednoduché. Wolframové vlákno však vyžaduje určitou míru zkušeností, práci s plochami a následnou tvorbu zakřivené šroubovice.

Podpůrné vlákno

Založte skicu v Přední rovině a proveďte konstrukční náčrt. Uzavřete skicu.

V Horní rovině založte a načrtněte skicu o poloměru 0,25 mm. Střed udejte do počátku souřadného systému.

Vyberte příkaz Přidání tažením po křivce. Označte kružnici a načrtnutou křivku. Ověřte tvar podpůrného vlákna náhledem a potvrďte příkaz.

Model podpůrného vlákna je hotový. Z nabídky materiálových vlastností modelu zvolte hladkou uhlíkovou ocel.

 

Wolframové vlákno

Abyste si vytváření soustavy zjednodušili, založte novou rovinu přidržením klávesy Ctrl a tažením Horní roviny. Hodnotu odstupu dejte 40 mm.

Tip: Tento postup vychází ze zadání cvičení 5.16 z Učebnice SOLIDWORKS. Pokud máte o knihu zájem, pokračujte na stránku Mujsolidworks.czUčebnice.

V nové rovině nakreslete půlkružnici o poloměr 8,5 mm. Ukončete skicu.

V nové rovině založte další skicu. Načrtněte přímku o velikosti 0,25 mm.

Vyberte příkaz Táhnout po křivce, v menu Vložit, Povrch.

Vyberte přímku a půlkružnici. Typ orientace/natáčení nastavte na parametr Šroubovice podél trasy, která bude určena otáčkami. Počet otáček nastavte na 80.

Přejděte do menu Vložit, Křivka a vyberte příkaz Složená.

Označte hranu vytvořené plochy tak, aby vznikla křivka ve tvaru šroubovice. Potvrďte příkaz.

Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem na vytvořený prvek povrchu a potvrďte příkaz Skrýt.

Pomocí těchto kroků jsme vytvořili zaoblenou šroubovici.

Vytvořte novou rovinu příkazem Rovina, v menu Vložit, Referenční geometrie. Klikněte na koncový bod šroubovice a na křivku/šroubovici. Tímto způsobem vytvoříte rovinu kolmou na šroubovici.

Založte v nové rovině skicu a načrtněte kružnici o poloměru 0,1 mm.

Označte střed kružnice a šroubovici. Zobrazí se vám možnost vazby s názvem Průnik. Označte ji a potvrďte příkaz.

Nyní máme hotovou křivku ve tvaru šroubovice a kružnici o poloměru 0,1 mm se středem v počátečním bodu šroubovice. Vyberte příkaz Přidání tažením po křivce a vyberte kružnici a křivku ve tvaru šroubovice. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Model zaoblené šroubovice – wolframového vlákna – je téměř hotov.

Přejděte do nabídky pro výběr textur, vzhledů a prostředí. Vyberte ve vzhledech, v záložce světla, plošné světlo a přeneste ho na model vlákna nebo na rodičovský prvek modelu ve stromu modelu.

Přidaný vzhled bude imitovat vyzařované světlo, což je u věrohodného fotorealistického snímku důležité.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama