Plechové díly: Postup modelování svěrky #4

Ve čtvrté části modelování svěrky si ukážeme, jak odebrat drážku na válcové ploše v narovnaném tvaru.

Spusťte si SOLIDWORKS a otevřete si model 20210928.SLDPRT. Pokud model ještě nemáte, prostudujte si zadání (výkresovou dokumentaci) a pokračujte v modelování podle prvního dílu návodu.

Model svěrky by měl vypadat jako na obrázku níže.

63-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

 

Narovnání plechu

Odebrání ve tvaru drážky je nutné udělat ve stavu, kdy je plech narovnaný do rovinné plochy (nikoliv však rozvinutý). Pro tyto účely slouží v SOLIDWORKSu prvek Narovnat a tento prvek se přidá do FeatureManageru. Tento prvek je odlišný od prvku Rozvinout, který se do FeatureManageru nepřidá a je vždy na konci chronologického vývoje prvků pro plechové díly.

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Narovnat.

65-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Narovnat:

  • do pole Pevná plocha vyberte plochu označenou červenou šipkou,
  • do pole Ohyby k narovnání vyberte všechny ohyby tlačítkem Vybrat všechny ohyby.

66-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Tip: Pokud plechový díl obsahuje větší počet ohybů nebo některé ohyby z nějakého důvodu nechcete narovnat, vyberte ohyby ručně.

Dokončete narovnání potvrzovacím tlačítkem.

 

Skicování drážky

Vyberte plochu označenou červenou šipkou (plocha, na kterou budeme skicovat drážku) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

67-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica9 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

68-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Ze záložky Skica vyberte příkaz Středová rovná drážka.

69-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Drážka:

  • typ drážky lze případně změnit po výběru příkazu na záložce Skica, pro případnou změnu slouží pole Typy drážek (1),
  • zatrhněte volbu Přidat kóty (2),
  • vyberte možnost Celková délka (3).

70-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pokračujte ve skicování drážky. Střed drážky umístěte tak pomocí vynášecí čárkované modré čáry, která vychází od počátku.

71-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pokračujte ve skicování vodorovné osy drážky směrem doprava a umístěte polohu levým tlačítkem tak, aby se automaticky vytvořily vazby Sjednocená a Vodorovná (symboly vazeb musí být ve žlutém poli).

72-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Tažením určete poloměr oblouku a kliknutím dokončete drážku.

73-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pomocí vazby Svislá určíme polohu drážky ve svislém směru. Drážka leží uprostřed plochy, proto vybereme středový bod horní hrany. Klikněte na horní vodorovnou hranu (1) a z místní nabídky vyberte příkaz Vybrat středový bod (2).

74-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, středový bod hrany (1) máme vybraný, vyberte střed drážky (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Svislá (3).

75-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Nyní je drážka plně určená, chybí změnit rozměry kót. Dvojklikem na kóty zobrazíte pole Upravit. Změňte délku drážky na hodnotu 110 mm a šířku drážky na 10 mm.

76-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

 

Odebrání drážky

Pootočte modelem nebo změňte orientaci pohledu do pohledu Izometrický (Ctrl + 7).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

77-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Odebrat vysunutím vyberte v poli Směr č. 1 možnost Skrz vše.

78-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Ohnutí plechu

Plechový díl vrátíme do ohnutého tvaru. Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Ohnout.

79-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Ohnout:

  • v poli Pevná plocha je automaticky vybraná pevná plocha (1), jak je vidět i v grafickém náhledu,
  • ohyby k ohnutí do pole Ohyby k ohnutí vyberte prostřednictvím tlačítka Vybrat všechny ohyby (2).

80-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Vizuálně zkontrolujte odebranou drážku v ohnutém tvaru plechového modelu svěrky.

81-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte rozvinutý tvar plechového dílu (příkaz Rozvinout), čáry ohybu a vymezovací rámeček.

82-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Vraťte zpět plechový díl do ohnutého tvaru příkazem Rozvinout. Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle páté části návodu (připravujeme).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama