Modelování v SOLIDWORKS: Postup modelování PATKY #2

Soutěžní zadání v Hranicích se skládalo ze dvou částí. Tou první bylo vymodelovat díly podle výkresů. Podívejte se na jeden z možných postupů modelování PATKY.

Pokračujte v modelování PATKY, otevřete si soubor HRA-2022-02.SLDPRT. Pokud nemáte rozpracovaný model, postupujte podle prvního dílu návodu.

Zkontrolujte si vizuálně model a podívejte se do FeatureManageru, kde je jeden prvek Přidat vysunutím1.

20-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Horní (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu (2).

21-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

V SOLIDWORKSu jsou zpravidla nastavené šablony tak, že se po vytvoření první skici změní orientace pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici. Všimněte si, že jste založili druhou skicu a změna orientace se neprovedla. Aby se vám lépe skicovalo, změňte si orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica2 (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k (2).

22-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Pravým gestem myši (stiskněte a držte pravé tlačítko myši a posuňte kurzor doprava) vyberte příkaz Kružnice.

23-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Nastavte kurzor vpravo od počátku a pro umístění můžete použít uchopovací čárkovanou modrou čáru. Vzhledem k tomu, že je symbol vazby Vodorovná v bílém poli, tak se tato vazba nevytvoří automaticky. Budeme ji muset vytvořit ručně.

100-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Roztáhněte kružnici a kliknutím definujte její poloměr.

101-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

7-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Nyní zakótujte vzdálenost středu kružnice od počátku. Vyberte počátek (1), kružnici (2) a třetím kliknutím určete polohu kóty (3). V okně Upravit změňte velikost 23 mm. Dále zakótujte průměr kružnice 8 mm.

24-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Všimněte si, že je skica modrá = podurčená. Je to způsobeno tím, že se nevytvořila automatická vazba Vodorovná mezi počátkem a středem kružnice. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek (1), střed kružnice (2) a z kontextového panelu nástrojů vazbu Vodorovná (3).

25-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02-1

Entita ve skice zčernala, což znamená, že je plně určená, o čemž se můžete přesvědčit i v popisku na dolní liště (stavovém řádku).

26-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Klávesovou zkratkou Ctrl + 7 změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

27-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

  • v poli Směr č. 1 vyberte z roletové nabídky možnost Skrz vše (1),
  • podle náhledu změňte směr odebrání tlačítkem Opačný směr (2).

28-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

29-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Vizuálně zkontrolujte odebrání díry a uložte si dokument (Ctrl + S).

Ze záměru návrhu můžete nyní přemýšlet nad tím, proč se kružnice skicovala ve skice Skica2 a proč nebyla součástí skici Skica1. Ve své podstatě jsou oba postupy podobné a záleží na konstruktérovi, jak si záměr návrhu rozvrhne. Platí určité zásady, že by skica neměla být příliš složitá a celé pojetí je v tom, že SOLIDWORKS je parametrický modelář. Postup modelovaní by měl být takový, aby bylo možné v rámci změnových řízení snadno provádět potřebné úpravy v modelu.

 

Sdílená skica a vysunutí střední části

Nyní navážeme na komentář, který je uvedený o odstavec výše. V rámci první skici jsme modelovali dva obdélníky. Ten menší použijeme pro vysunutí střední části a v takovém případě se jedná o tzv. sdílenou skicu.

Ve FeatureManageru rozbalte prvek Přidat vysunutím1 pomocí malé černé šipky (1), vyberte skicu Skica1 (2) a ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidat vysunutím (3).

30-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

PropertyManageru Přidat vysunutím vyberte oblast malého obdélníku.

31-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Další nastavení můžete provést dvěma způsoby. Podle výkresu (zadání) můžete sečíst hodnoty 35 mm a 5 mm a vysunout střední část do vzdálenosti 40 mm.

32-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Tip: Pokud do řádku zapíšete 35 + 5 a potvrdíte klávesou Enter, tak SOLIDWORKS hodnoty sečte. Funguje to stejně jako kalkulačka a tuto funkci využijete při složitějších výpočtech.

Druhou možností je využít pokročilejší nastavení prvku Přidaní vysunutím. Vyzkoušejte si i tuto možnost. V PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • v poli Od vyberte z roletové nabídky možnost Povrch/plocha/rovina (1),
  • vyberte horní plochu modelu (2), čímž nastavíte počáteční plochu, od které se bude vysunovat obrys obdélníku,
  • v poli Směr č. 1 upravte vzdálenost na 35 mm (3) tak, jak je to uvedeno v zadání (výkresu).

33-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

34-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-02

Vizuálně zkontrolujte celý model a uložte si dokument (Ctrl + S). Pokračujte v modelování podle třetího dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama