Plechové díly: Postup modelování svěrky #5

Ve čtvrté části modelování svěrky si ukážeme, jak odebrat díru a jak uložit soubor do formátu DXF/DWG.

Spusťte si SOLIDWORKS a otevřete si model 20210928.SLDPRT. Pokud model ještě nemáte, prostudujte si zadání (výkresovou dokumentaci) a pokračujte v modelování podle prvního dílu návodu.

Pokud jste zpracovali předchozí části návodu, model svěrky by měl vypadat jako na obrázku níže.

81-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

 

Průvodce dírami

Ve většině případů se v SOLIDWORKSu pro modelování normalizovaných děr používá příkaz Průvodce dírami. Ze záložky Prvky vyberte tento příkaz.

84-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Specifikace díry na záložce Typ (1):

  • v poli Typ díry vyberte Díra (2),
  • z roletové nabídky Norma vyberte ISO (3),
  • z roletové nabídky Typ vyberte Vůle šroubů (4),
  • v poli Specifikace díry vyberte M6 (5) – (díra bude vytvořena s vůlí pro šroub se závitem M6),
  • v poli Ukončení vyberte Skrz vše (6).

85-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Specifikace díry přejděte na záložku Polohy (1) a vyberte plochu (2), na kterou definujeme bod určující střed díry. Vybraná plocha definuje rovinu kolmou na osu díry. Můžete si dále všimnout, že se aktivovala skica a změnil se kurzor myši se symbolem Bod pro skicování bodu, který určí střed díry.

86-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Skicování se bude lépe provádět v rovině kolmé, na rovinu skici. Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu, ve které budeme definovat střed díry. Pokud modelujete svěrku podle našeho návodu, tato rovina leží v pohledu Pravá. Pro změnu orientace pohledu můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + 4 nebo můžete použít Volič pohledů (klávesová zkratka Ctrl + mezerník). Z voliče pohledů vyberte rovinu Pravá.

87-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Na plochu umístěte bod, který následně zavazbíme. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek (1), bod (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Svislá (3).

88-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pro plně definovanou skicu musíme zakótovat vzdálenost bodu od počátku. Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte vzdálenost bodu od počátku 39 mm.

89-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického (Ctrl + 7 nebo můžete použít Volič pohledů) a zkontrolujte vizuálně náhled odebrání díry.

90-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Dokončete průvodce dírami potvrzovacím tlačítkem v levém horním rohu PropertyManageru.

91-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Tip: Pokud se jedná o jednoduchou díru, jako byla tato, lze použít i rychlejší způsob odebrání díry a to prostřednictvím prvků Odebrání vysunutím

100-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

… nebo Jednoduchá díra.

83-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte vizuálně odebrání díry na modelu svěrky a uložte si dokument (Ctrl + S).

91-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte svěrku a odebrání díry v rozvinutém tvaru. Po vizuální kontrole vraťte model zpět do uhnutého tvaru.

92-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

 

Definice materiálu

S ohledem na fyzikální a mechanické vlastnosti definujeme materiál svěrky. Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na Materiál a z místní nabídky vyberte příkaz Upravit materiál.

93-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

V okně Materiál použijte pro vyhledání materiálu vyhledávací pole (1). Stačí napsat prvních pár písmem a SOLIDWORKS vyfiltruje konkrétní materiály. Vyberte materiál Obyčejná uhlíková ocel (2) a vybraný materiál potvrďte tlačítkem Použít (3). Tlačítkem Zavřít zavřete okno Materiál.

94-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Vybraný materiál se projeví nejen na fyzikálních a mechanických vlastnostech, ale i na textuře.

95-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Tip: Pokud vás zajímají fyzikální a mechanické vlastnosti modelu, můžete si je snadno zobrazit pomocí příkazu Fyzikální vlastnosti, který naleznete na záložce Analýzy.

 

Export modelu do DXF/DWG

Zdrojovým datem pro výrobu plechového dílu je zpravidla formát DXF. Ukážeme si, jak uložit plechový díl do tohoto datového formátu s geometrií plechu, čárami ohybu a vymezovacím rámečkem (slouží pro optimální rozložení plechového dílu na tabuli plechu).

Klikněte pravým tlačítkem na model a z místní nabídky vyberte příkaz Exportovat do DXF/DWG.

96-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

V poli Uložit jako vyhledejte cestu do adresáře, kam chcete DXF soubor uložit (1). Název souboru můžete nechat, jako ten původní (2) a na řádku Uložit jako typ můžete změnit typ na DWG.

97-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Potvrďte cestu do adresáře a název souboru tlačítkem Uložit (3).

V PropertyManageru Výstup DXF/DWG:

  • zaškrtněte položku Plechové díly v poli Exportovat,
  • v poli Entity pro export zaškrtněte položky Geometrie, Čáry ohybu a Vymezovací rámeček.

98-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

V okně Vyčištění DXF/DWG – Rozvinutý tvar 1 vidíte náhled. V případě potřeby můžete odstranit entity, které nechcete uložit do dokumentu DXF. Obsahuje-li náhled všechny potřebné entity, pokračujte tlačítkem Uložit.

99-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Model svěrky a uložení do souboru DXF/DWG je hotový.

Uložte si dokument (Ctrl + S) a můžete jej zavřít.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama