Plechy: Plechový díl #2 (cvičení)

Vyzkoušejte si základy tvorby plechových díl na postupu, který je zároveň zadáním cvičení 12.3 z nové učebnice SOLIDWORKS. 

V návodu si procvičíte tvorbu základního plechu z rozvinutého tvaru ohybem ze skici. Jedná se o jednu z metod navrhování plechových dílů (více informací o metodách se dozvíte v nové učebnici SOLIDWORKS). Tento postup modelování se typicky používá u importované geometrie v rozvinutém tvaru.

Zadání (výkres)

34-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem Tip: Zadání cvičení 12.3 najdete ve formátu PDF na stránce Mujsolidworks.cz → Učebnice.

 

Postup vytvoření dílu a uložení dokumentu

V horním panelu vyberte příkaz Nový.

1-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Tip: Nový dokument založíte i klávesovou zkratkou Ctrl + N.

V okně Nový dokument SOLIDWORKS klikněte na tlačítko Díl.

2-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Před začátkem skicování dokument uložte. Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + S – zobrazí se okno Uložit jako. Napište název dokument 12-3-a.sldprt a do pole Popis (Description) napište velkými písmeny text PLECHOVÝ DÍL – OHYB ZE SKICI (1). Na disk C: – do složky Mujsolidworks.cz\12\12-3 (2) – uložte díl tlačítkem Uložit (3).

3-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

 

Základní skica a základní plech

Vyberte ve FeatureManageru rovinu Přední (1) a v kontextovém panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu. Vytvoří se nová skica Skica1 a pohled se změní do pohledu kolmého na rovinu Přední.

4-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Osa, který najdete v rozbalovací nabídce po kliknutí na malou černou šipku vedle příkazu Přímka.

5-Mujsolidworks-ucebnice-SolidWorks-postup-reseni-cviceni-3.26-tutorial-navod

Tip: Příkaz Osa najdete i v CommandManageru v rozbalovací nabídce po kliknutí na malou černou šipku vedle příkazu Přímka.

Kliknutím do počátku umístěte počáteční bod osy (1), táhněte kurzorem nahoru a kliknutím umístěte koncový bod. Dbejte na automatické vytvoření vazby Svislá, což poznáte podle symbolu vazby ve žlutém poli.

6-Mujsolidworks-ucebnice-SolidWorks-postup-reseni-cviceni-3.26-tutorial-navod

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

7-Mujsolidworks-ucebnice-SolidWorks-postup-reseni-cviceni-3.26-tutorial-navod

Levým tlačítkem umístěte počáteční bod přímky do počátku (1), táhněte kurzorem doleva a umístěte koncový bod (2). Pokračujte ve skicování, až dokončíte poslední vodorovnou přímku, jejíž koncový bod leží v koncovém bodě osy (3). Ukončete skicování přímek.

5-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity a přímky ozrcadlete podle osy.

 6-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Tip #1: Použijete-li předvýběr – tedy vyberete všechny entity ve skice hromadným výběrem nebo klávesovou zkratkou Ctrl + A – a vyberete příkaz Zrcadlit entity, zrcadlení se provede automaticky, jelikož skica obsahuje pouze jednu osu.

Tip #2: Skicu lze načrtnou i jiným způsobem, jelikož je návrh osově symetrický. V tomto případě byste mohli použít příkaz Dynamické zrcadlo, který najdete v nabídce NástrojeNástroje pro skici.

7-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Pokud použijete Dynamické zrcadlo a vyberete svislou osu, zobrazí se na začátku a na konci osy dvě kolmé čárky – tzn., že příkaz je aktivní. Budete-li skicovat přímky na levé straně osy, automaticky se vytvoří (zrcadlí) i na opačné straně osy. Funkci vypnete stejným způsobem, jako jste ji aktivovali, tedy přes menu NástrojeNástroje pro skici.

8-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Zakótujte skicu příkazem Inteligentní kóta podle obrázku a ukončete kótování klávesou Esc.

9-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Pokud nevidíte v CommandManageru záložku Plechové díly, zobrazte si ji. Klikněte na kteroukoli záložku v CommandManageru pravým tlačítkem a z kontextového panelu vyberte Plechové díly.

10-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Prvním modelovaným prvkem plechových dílů je Základní plech/ouško. Vyberte tento příkaz ze záložky Plechové díly.

11-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

PropertyManageru Základní plech nastavte:

  • tloušťka plechu 1,2 mm,
  • přídavek na ohyb → zvolte K-faktor o velikosti 0,333.

12-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Zkontrolujte náhled a dokončete vytvoření základního plechu potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

Tip: Co je K-faktor a jak ovlivňuje záměr návrhu plechových dílů, se dozvíte v nové učebnici SOLIDWORKS, ve které je podrobně vysvětlena terminologie i parametry ohybu plechových dílů.

 

Odebrání děr

Klikněte pravým tlačítkem na přední plochu základního plechu a z kontextového panelu vyberte příkaz Načrtnout skicu. Klávesovou zkratkou Ctrl + 1 se přepněte do pohledu kolmého na tuto plochu, která je rovnoběžná s rovinou Přední.

13-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Vyberte příkaz Kružnice ze záložky skica a nakreslete kružnici přibližně do středu základního plechu. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte středový bod kružnice a počátek a z kontextového panelu vyberte vazbu Svislá.

14-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Vyberte horním gestem myši příkaz Inteligentní kóta.

26-Mujsolidworks-ucebnice-SolidWorks-postup-reseni-cviceni-3.24-tutorial-navod

Zakótujte průměr kružnice 25 mm a vzdálenost středu kružnice od horní hrany základního plechu svislou kótou 35 mm. Ukončete skicování klávesou Esc.

15-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím. V PropertyManageru Kružnice nastavte v poli Směr č. 1 typ ukončení Skrz vše.

16-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Průvodce dírami.

17-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

PropertyManageru Specifikace díry v záložce Typ nastavte:

  • typ díry Díra,
  • norma ISO,
  • typ Velikosti vrtů,
  • velikost díry 5 mm,
  • ukončení Skrz vše.

18-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Přepněte se do záložky Polohy a klikněte na čelní plochu základní plechu → aktivuje se režim skicování bodu pro umístění středu děr. Klávesovou zkratkou Ctrl + 1 změňte pohled na kolmý na rovinu skici.

19-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Kliknutím umístěte na plochu dva středy děr podle obrázku.

20-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Panelu zkratek (vyvoláte jej klávesou S) nebo CommandManageruSkica vyberte příkaz Osa. Nakreslete svislou osu (s vazbou Svislá), jejíž počáteční a koncový bod leží na hraně díry. Ze středového bodu svislé osy veďte vodorovnou osu (s vazbou Vodorovná) směrem doprava.

21-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Středový bod díry ozrcadlete podle vodorovné osy, zakótujte vzdálenost od svislé osy 17,5 mm a rozteč děr svislou kótou 35 mm.

22-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Pokračujte v kótování středu díry vpravo dole, který leží ve vzdálenosti 8 mm od pravé hrany a 9 mm od spodní hrany. Ukončete kótování klávesou Esc.

23-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte středy děr (1, 2 a 3) a svislou osu (4) a ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

24-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

 

Sražení rohů

V záložce Plechové díly klikněte na malou černou šipku pod příkazem Rohy a z rozbalovací nabídky vyberte příkaz Sražený/vyseknutý roh.

25-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

PropertyManageru Srazit roh vyberte typ sražení Zaoblit a nastavte poloměr zaoblení 5 mm. Do pole Hrany rohu a/nebo plochy lemu vyberte 6 rohů označených červenými šipkami.

26-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Ohyb ze skici

Založte skicu na čelní ploše základního plechu. Nakreslete svislou osu (s vazbou Svislá), jejíž počáteční a koncový bod leží na hraně kruhové díry o průměru 35 mm. Pokračujte skicováním dvou svislých přímek (s vazbami Svislá) a jejich polohy zakótujte vůči svislým obrysovým hranám kótami o velikostech 3 mm. Ukončete kótování klávesou Esc.

27-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Ohyb ze skici.

33-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

PropertyManageru Ohyb ze skici v poli Parametry ohybu zvolte výběrem čelní plochy pevnou plochu. Umístění ohybu zvolte Osa ohybuÚhel ohybu nastavte na 90°.

28-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

29-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

 

Rozvinutý pohled

Zkontrolujte rozvinutý pohled plechového dílu. V záložce Plechové díly stiskněte tlačítko Rozvinout.

30-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Plechový díl se automaticky rozvine a zobrazí se čáry ohybů (1) a vymezovací rámeček (2).

31-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Stiskněte znovu tlačítko Rozvinout → plechový díl se vrátí zpět do ohnutého tvaru.

Tip: Vyzkoušejte si také tvorbu výkresu nebo export do formátu DXF. Jak na to se dozvíte v nové učebnici SOLIDWORKS.

Hotový model plechového dílu po přidání materiálu, obyčejné uhlíkové oceli.

32-SolidWorks-plechove-dily-cviceni-ohyb-ze-skici-priklad-cviceni-12.3-konstrukce-postup-navod-tutorial-krok-za-krokem

Svou práci můžete porovnat s hotovým dílem v dokumentu 12-3-b.SLDPRT, který najdete na stránce MujSolidWorks.cz → Učebnice.

Komentáře k článku (2)

Reklama

Reklama