Postup modelování kulového uložení #6

Při modelování kulového uložení je potřeba pokročilejších znalostí SOLIDWORKSu, skicování i prostorová představivost. Prostudujte si zadání (výkres) a pokud si nebudete vědět rady nebo se chcete podívat na náš postup, pokračujte podle našeho návodu krok za krokem.

Před zahájením modelování podle našeho postupu si prostudujte zadání (výkres).

 

Postup modelování kulového ložiska

Otevřete si rozpracovaný díl.

94-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Pravá a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

95-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici Skica6. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica5 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

96-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Klávesou si zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Přímka.

97-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Tip: Pro výběr příkazu můžete požít levé gesto myši nebo jej najdete na záložce Skica mezi ostatními příkazy pro skicování.

Počáteční bod přímky umístěte do počátku (1).

98-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pokračujte ve skicování svislé přímky, jejíž koncový bod umístěte na obrysovou hranu modelu (2).

99-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Stiskněte klávesu A, kterou změníte skicování přímky v oblouk a umístěte koncový bod oblouku v místě, jako je uvedeno na obrázku.

100-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pokračujte ve skicování tečně navazujícího oblouku. Ukončete skicování přímky/oblouku klávesou Esc.

101-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

7-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Zakótujte poloměry oblouků 60 mm a 80 mm. Dále zakótujte vzdálenost 182 mm od středu oblouku k obrysové hraně modelu ležící v počátku.

102-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Tip: Pro kótování středu oblouku nemusíte vybírat střed oblouku, ale přímo oblouk.

Nyní změníme svislou přímku v konstrukční geometrii, abychom mohli entity zrcadlit. Vyberte svislou přímku a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Konstrukční geometrie.

103-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Proveďte hromadný věr entit (Ctrl + A) a ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity.

104-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Zrcadlením došlo ke zrušení vazby Sjednocená (koncový bod oblouku, který byl sjednocený s koncovým bodem svislé osy). Aby byla skica plně určená, musíme do skici přidat vazbu Tečná. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte oblouk (1), obrysovou hranu (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná (3).

105-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

 

Odebrání vysunutím

Pro prvek Odebrání vysunutím platí, že skica nemusí být vždy uzavřená. V této části návodu si ukážeme zajímavou funkci, jak pomocí otevřené skici odebrat část modelu ve dvou směrech.

Změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického (Ctrl + 7).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

106-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

  • v poli Směr č.1 změňte odebrání na Skrz vše – Oba,
  • vyberte možnost Odebrat opačnou stranu a zkontrolujte v náhledu, zda šipka směřuje od modelu (odebere se část směřující od modelu).

107-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Zaoblení hran

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

109-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

PropertyManageru Zaoblit změňte poloměr zaoblení na 45 mm, vyberte hranu, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

110-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Klávesou Enter zopakujte příkaz Zaoblit, změňte poloměr zaoblení na 25 mm, vyberte hranu, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

111-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

 

Zkosení hran

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zkosit.

112-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

PropertyManageru Zkosení změňte velikost zkosení 1,5 × 45°, vyberte hranu, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

113-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Uložte si dokument (Ctrl + S).

143-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pokračujte v modelování podle sedmého dílu návodu (připravujeme).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama