Model Mania 2021: Postup modelování #3

V letošní Model Manii si komise připravila pro soutěžící model v podobě svěrného spoje. Podívejte se na zadání a vyzkoušejte si vymodelovat sami. Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se do našeho návodu.

Soutěžní zadání (výkres) je dostupný on-line. Prostudujte si výkresovou dokumentaci, rozměry a před zahájením modelování popřemýšlejte nad záměrem návrhu.

 

Postup modelování

Otevřete si model 20210218.SLDPRT. Pokud nemáte model rozpracovaný, začněte od prvního dílu našeho návodu.

Před tím, než budete pokračovat v modelování, zkontrolujte si, že má model ve FeatureManageru vytvořené dva prvky Přidání vysunutím1 a Přidání vysunutím2. Vypadat by měl jako na obrázku níže.

101-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

36-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Pro lepší skicování si změňte orientaci pohledu. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

37-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

38-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Počáteční bod přímky umístěte přibližně do místa, kam směřuje vrchol šipky (1).

39-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Skicujte svislou přímku směrem dolů (2) a dbejte zvýšenou pozornost na automatické vytvoření vazby Svislá. Symbol vazby musí být ve žlutém poli.

40-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Pokračujte ve skicování přímky směrem šikmo doprava (3).

41-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Klávesou A změňte skicování přímky v oblouk a levým tlačítkem umístěte koncový bod oblouku (4).

42-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Pokračujte ve skicování tečné přímky (5). Aby se automaticky vytvořila vazba Tečná, musí být symbol vazby ve žlutém poli (6). Pro vytvoření tečné přímky využijte žluté čárkované čáry.

43-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Nyní sloučíme počáteční bod první přímky a koncový bod poslední přímky. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte koncový bod přímky (1), počáteční bod přímky (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sloučit bod (3).

44-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Tip: Všimněte si, že při vytvoření vazby Sloučit bod nevznikne symbol vazby. Je to jediná vazba, při které se tento symbol nezobrazí.

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte skicu. Vzdálenost středu oblouku od počátku v horizontálním směru je 36 mm. Vzdálenost středu oblouku od počátku ve vertikálním směru je 42 mm. Poloměr oblouku je 12 mm.

45-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Vyberte dvě mimoběžné přímky a zakótujte úhel 30°.

46-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte mimoběžné přímky (1 a 2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Stejná.

47-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku (1), obrysovou hranu modelu (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená.

48-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

49-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • v poli Směr č. 1 vyberte možnost Symetricky,
  • zadejte vzdálenost 36 mm.

50-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

103-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Pokračujte v modelování podle čtvrtého dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama