Klasické zobrazení

Postup modelování kuželového kola s přímými zuby (parametricky) #4

    / 6. 6. 2018
                
75-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Kuželová soukolí slouží k přenosu krouticího momentu mezi dvěma hřídeli s různoběžnými osami a vyrábí se s přímým a šikmým ozubením. V tomto návodu si ukážeme pokročilý postup modelování, ve kterém použijeme rovnice, globální proměnné a parametrizaci pro konstrukci kuželová kola s přímými zuby.


Postup modelování kuželového kola:


Konstrukce evolventy

Otevřete si díl 20180326-01.SLDPRT.

Tip: Pro konstrukci kuželového kola budete potřebovat rozpracovaný model 20180326-01.SLDPRT z předchozího postupu.

Pokud nemáte aktivní skicu Skica4, otevřete si ji, abyste mohli skicovat evolventu.

Ze záložky Skica vyberte příkaz Křivka vyjádřená rovnicí.

74-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

PropertyManageru Křivka vyjádřená rovnicí:

 • vyberte typ rovnice → Parametrická,
 • do pole Parametry zadejte rovnici evolventy:
 • Xt: „dveb2@Skica4″*0.5*(cos(t+pi/2)+t*sin(t+pi/2)),
 • Yt: „dveb2@Skica4″*0.5*(sin(t+pi/2)-t*cos(t+pi/2)),
 • t1: 0,
 • t2: 2.

75-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Dokončete evolventu potvrzovacím tlačítkem.

Evolventa se vykreslila v jiném místě a prostřednictvím nástroje otočit a posunout evolventu přesuneme. Ze záložky Skica vyberte příkaz Otočit entity.

76-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

PropertyManageru Otočení:

 • vyberte entitu pro otáčení → evolventu,
 • vyberte střed otáčení → dolní koncový bod evolventy,
 • do pole úhel zadejte 270 stupňů.

77-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zkontrolujte náhled a dokončete otáčení potvrzovacím tlačítkem.

Vyberte koncový bod evolventy a sjednoťte jej s patní kružnicí.

78-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte evolventu (1), bod (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

79-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Nakreslete osu (1) jejíž koncový bod je sjednocený s patní kružnicí, druhou osu (2) jejíž koncový bod je sjednocený s koncovým bodem evolventy a zakótujte mezi nimi úhel 30 stupňů (3).

80-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Nakreslete oblouk třemi body mezi koncový body os tak, aby byl tečný s patní kružnicí.

81-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte délku oblouku (1) a s ohledem na geometrické podmínky vytvořte kótu jako řídící (bude šedá).

82-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Nakreslete přímku, jejíž počáteční bod leží v koncovém bodě osy vlevo a koncový bod je sjednocený s evolventou. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku (1), oblouk (3) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná.

83-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte délku valivé přímky. Pro definici délky použijte výběr řídící kóty (délky oblouku).

84-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Po poslední definici se stane skica plně určenou. Vyberte valivou přímku a evolventu a upravte jejich zobrazení → Konstrukční geometrie.

85-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

 

Skicování druhé evolventy

Ze záložky Skica vyberte příkaz Křivka vyjádřená rovnicí.

PropertyManageru Křivka vyjádřená rovnicí:

 • vyberte typ rovnice → Parametrická,
 • do pole Parametry zadejte rovnici evolventy:
 • Xt: „dveb2@Skica4″*0.5*(cos(-t+pi/2)-t*sin(-t+pi/2)),
 • Yt: „dveb2@Skica4″*0.5*(sin(-t+pi/2)+t*cos(-t+pi/2)),
 • t1: 0.
 • t2: 2.

86-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Dokončete evolventu potvrzovacím tlačítkem.

Evolventa se vykreslila v jiném místě a prostřednictvím nástroje otočit a posunout evolventu přesuneme. Ze záložky Skica vyberte příkaz Otočit entity. Otočte a následně přesuňte evolventu jako tu první na patní kružnici.

87-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Na roztečnou kružnici umístěte bod (1) a zakótujte pomocí délky oblouku jeho pevnou polohu. Pro definic vzdálenosti (délky oblouku) použijte rovnici =“m_et“*pi (2).

88-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte evolventu (1), bod (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

89-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Naskicujte osy a zakótujte úhel tak, že vyberte již existující kótu úhlu.

90-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Nakreslete valivou přímku tak, aby se automaticky vytvořila vazba Tečná mezi valivou přímku a patní kružnici.

91-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte první valivou přímku (1), druhou valivou přímku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Stejná.

92-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Změňte zobrazení entit na konstrukční geometrii. Ukončete skicu a uložte dokument (Ctrl + S).

93-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Pokračujte v konstrukci kuželového kola podle pátého dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (1) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte