Postup modelování odšťavňovače #2

Modelování odšťavňovače vyžaduje pokročilé znalosti ve skicování a tvorbě prvků. V tomto postupu se naučíte skicovat, ovládat a kótovat splajn, základní práce s plochami a odebrání spojením profilu. Vše je v tomto návodu popsáno krok za krokem.

Pro pokračování v modelování odšťavňovače podle druhého dílu budete potřebovat díl 2018-04-04.SLDPRT, který jste si vymodelovali podle předchozího návrhu. Pokud model nemáte, pokračujte k prvnímu dílu Postup modelování odšťavňovače #1.

 

Skicování talířového tvaru

Talířový tvar odšťavňovače vytvoříme prostřednictvím plochy rotačního tvaru, které následně přidáme tloušťku vybraným směrem.

Otevřete si díl 2018-04-04.SLDPRT.

Založte novou skicu v Pravé rovině.

24-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

25-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka. Do počátku souřadného systému umístěte výchozí bod přímky a pokračujte ve skicování entit podle obrázku.

26-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte velikosti a polohu entit vůči počátku souřadného systému.

27-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Klávesou S zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Zaoblit entity. Ačkoliv se v praxi zaoblování entit ve skice nedoporučuje, provedeme zaoblení kvůli tomu, že rotační tvar vznikne z rotační plochy, které přidáme tloušťku.

28-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Postupně měňte velikost poloměru zaoblení a zaoblete entity podle obrázku s poloměry zaoblení 3 mm, 4 mm a 15 mm.

31-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Pro vytvoření povrchu rotací entit musíme definovat osu rotace. Levým gestem vyberte příkaz Přímka a nakreslete svislou přímku procházející počátkem souřadného systému. Vyberte přímku a změňte ji v Konstrukční geometrii prostřednictvím kontextového panelu nástrojů nebo PropertyManageru Přímka.

30-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

 

Tvorba rotačního povrchu

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Rotační povrch.

32-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

PropertyManageru Rotační povrch zkontrolujte automatický výběr entit.

33-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zkontrolujte náhled a dokončete vytvoření povrchu potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Přidání tloušťky

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Přidání tloušťky.

34-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

V PropertyManageru Přidat tloušťku:

  • vyberte do pole Parametry z grafické plochy nebo FeatureManageru prvek Povrch-Rotovat1,
  • vyberte tlačítko První strana a vizuálně zkontrolujte směr přidání tloušťky,
  • do pole Tloušťka zadejte tloušťku 2 mm.

35-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

 

Zaoblení hran

Pro zaoblení správných ploch si natočte model do polohy jako je na obrázku a zaměřte se při výběru na oblast ploch zvýrazněných červenou šipkou.

129-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

36-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

PropertyManageru Zaoblit vyberte typ zaoblení Úplné kulaté zaoblení. Postupně vyberte do polí Položky k zaoblení sousední tři plochy.

37-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Proveďte zobrazení modelu v řezu (Panel průhledné zobrazeníŘez) a vizuálně zkontrolujte zaoblení ploch.

130-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Pokud máte model zobrazený v řezu, ukončete toto zobrazení.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

Vyberte tlačítko Zaoblení o konstantní velikosti, zadejte poloměr zaoblení 5 mm a vyberte hranu zvýrazněnou červenou šipkou.

38-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zkontrolujte náhled a dokončete zaoblení potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle dalšího dílu Postup modelování odšťavňovače #3.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama