Postup modelování odšťavňovače #4

Modelování odšťavňovače vyžaduje pokročilé znalosti ve skicování a tvorbě prvků. V tomto postupu se naučíte skicovat, ovládat a kótovat splajn, základní práce s plochami a odebrání spojením profilu. Vše je v tomto návodu popsáno krok za krokem.

Pro pokračování v modelování odšťavňovače podle třetího dílu budete potřebovat díl 2018-04-04.SLDPRT, který jste si vymodelovali podle předchozího návrhu. Pokud model nemáte, pokračujte k prvnímu dílu Postup modelování odšťavňovače #1 nebo podle toho, v jaké fázi máte rozpracovaný model.

 

Skicování pomocných bodů (3DSkica1)

Otevřete si díl 2018-04-04.SLDPRT.

V záložce Skica klikněte na malou černou šipku pod příkazem Načrtnout skicu a vyberte příkaz Načrtnout 3D skicu.

60-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ze záložky Skica vyberte příkaz Bod.

61-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Umístěte bod na rotační povrch v místě, kde ukazuje červená šipka.

62-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Pokračujte skicováním druhého bodu. Ukončete skicování bodů a vyberte jeden z nich. V PropertyManageru Bod se můžete přesvědčit, že bod leží na povrchu plochy.

63-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Stiskněte tlačítko Ctrl, vyberte bod (1) a roh obdélníku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Podél osy Z.

64-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Postup opakujte o pro přidání druhé vazby mezi druhý bod a druhý roh obdélníku.

65-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ukončete skicu potvrzovacím tlačítkem.

66-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

 

Tvorba nové pomocné roviny

Ze záložky PrvkyReferenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

67-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

PropertyManageru Rovina:

  • klikněte na malou černou šipku v horním levém rohu grafické plochy (1),
  • FeatureManageru vyberte rovinu Horní,
  • a vyberte bod skici 3DSkica1.

68-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

 

Skicování profilu pro odebrání spojením profilu (Skica5)

Vyberte rovinu Rovina1 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

69-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica5 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

70-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Klávesou S si zobrazte Panel nástrojů a vyberte příkaz Osa.

71-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Nakreslete osu, jejíž počáteční a koncový bod leží v bodech skici 3DSkica1. Po výběru těchto bodů bude skica plně určená.

72-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ze záložky Skica vyberte příkaz Splajn a tažením upravte tvar entity.

73-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Tak jako jste v první díle tohoto seriálu postupovali při kótování splajny, obdobně proveďte kótování této splajny. Hodnoty jsou zřejmé z obrázku.

74-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Zrcadlení splajny

Ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity.

75-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

PropertyManageru nastavte parametry zrcadlení, zkontrolujte náhled a dokončete operaci potvrzovacím tlačítkem.

76-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ukončete skicu Skica5 potvrzovacím tlačítkem.

77-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Uložte dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle dalšího dílu Postup modelování odšťavňovače #5.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama