SOLIDWORKS 2022: Jak vytvářet symetrické lineární kóty

V SOLIDWORKSu 2022 se objevila zajímavá novinka, která řeší dlouholeté dotazy uživatelů, jak zakótovat poloviční kóty průměru. V tomto návodu vám představíme možnosti nové funkce Symetrické lineární kóty.

V SOLIDWORKSu 2022 tato nová funkce umožňuje vytvářet kóty, které potřebují pouze jednu stranu odkazové čáry. Příkaz Symetrická lineární kóta najdete na záložce Popis po kliknutí na malou černou šipku pod příkazem Inteligentní kóta.

1-SolidWorks-2022-novinky-whats-new-vykresy-symetricke-koty

PropertyManager Symetrická lineární kóta nabízí dvě možnosti kótování:

  • samostatné (Samostatný),
  • hromadné (Více).

2-SolidWorks-2022-novinky-whats-new-vykresy-symetricke-koty

 

Postup kótování s volbou Samostatný

Možnost Samostatný slouží pro vytváření kót jednu po druhé. Vyberte osu (1) a entitu (2), ke které se bude vztahovat symetrická lineární kóta. Kliknutém umístěte kótu do výkresu (3).

3-SolidWorks-2022-novinky-whats-new-vykresy-symetricke-koty

Tip: Pokud máte zatrženou volbu Rychlé kótování, můžete vyžít pro rychlé umístění kóty symbol půlměsíce.

5-SolidWorks-2022-novinky-whats-new-vykresy-symetricke-koty

Postup opakujte. Vyberte osu, entitu a klikněte do výkresu v místě, kde chcete umístit kótu.

 

Postup kótování s volbou Více

Druhou možnost Více použijete v případech, kdy chcete k ose odkazovat více kót současně. Vyberte osu (1) a všechny entity průměrů (2, 3, 4…), ke kterým se má vztahovat symetrická lineární kóta. Kóty se umisťují do výkresu automaticky. Možná vám tento způsob připomíná kótování od společné základy, jen v tomto případě používáme společnou osu. Jedná se o tzv. kótování od společné osy.

4-SolidWorks-2022-novinky-whats-new-vykresy-symetricke-koty

Tip: Symetrické lineární osy lze vytvořit k virtuálním vrcholům.

6-SolidWorks-2022-novinky-whats-new-vykresy-symetricke-koty

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama