Postup modelování rukojeti větráku #3

Na modelu rukojeti si vyzkoušíte praktické možnosti pokročilého nastavení prvků Přidání vysunutím, Odebrání vysunutím a Úkos. Podívejte se na konstrukci rukojeti krok za krokem.

Otevřete si model 201810-07.SLDPRT a pokračujte v modelování podle návodu.

Tip: Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu nebo podle poslední fáze modelu, u které jste s konstruováním skončili. Zadání k modelování sestavy větráku je dostupné on-line.

Vyberte plochu označenou červenou šipkou a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

49-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka a nakreslete svislou přímku, jejíž počáteční bod (1) leží v koncovém bodě obrysového hrany oblouku (2).

50-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • nastavte parametr vysunutí K dalšímu,
 • změňte směr vysunutí tlačítkem Opačný směr,
 • v poli Tenkostěnný prvek vyberte parametr Symetricky a nastavte tloušťku 1,25 mm.

53-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Úkos.

42-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial - kopie

PropertyManageru Úkos4:

 • vyberte možnost Dělicí křivka (1),
 • zadejte úhel 2 stupně,
 • klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy, čímž rozbalíte FeatureManager pro výběr prvků a z FeatureManageru vyberte do pole Směr otevření rovinu Horní (3) – žluté šipky ukazují směrem nahoru,
 • vyberte tlačítko Opačný směr (4) a zkontrolujte změnu směru šipek – ty musí ukazovat dolů (šedá šipka ukazuje nahoru),
 • do pole Dělicí křivky vyberte křivky podle obrázku (5).

54-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Vytvořte novou skicu v rovině Přední.

55-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Změňte orientaci pohledu do pohledu Zadní (Ctrl + 2).

56-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka a naskicujte hrubou skicu.

57-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte obrysovou hranu (1), přímku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Kolineární (3).

58-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Přidejte do skici vodorovnou osu, jejíž počáteční bod leží ve středu malé svislé přímky vlevo (1). Zkontrolujte vazbu u svislé přímky (2), pokud vazba neexistuje, vytvořte ji. Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte skicu podle obrázku.

59-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

60-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Přidat vysunutím nastavte vzdálenost vysunutí 9,5 mm, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

61-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokument (Ctrl + S).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Úkos.

63-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Úkos5:

 • vyberte možnost Dělicí křivka (1),
 • zadejte úhel 5 stupnů,
 • klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy, čímž rozbalíte FeatureManager pro výběr prvků a z FeatureManageru vyberte do pole Směr otevření rovinu Horní (3) – žluté šipky ukazují směrem nahoru,
 • vyberte tlačítko Opačný směr (4) a zkontrolujte změnu směru šipek – ty musí ukazovat dolů (šedá šipka ukazuje nahoru),
 • do pole Dělicí křivky vyberte křivku podle obrázku (5).

64-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Zkontrolujte vizuálně provedení úkosu.

65-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Vytvořte novou skicu v rovině Horní a změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici (zvolte příkaz Kolmý k nebo vyberte pohled DolníCtrl + 6).

Levým gestem myši vyberte příkaz Skica a vytvořte skicu podle obrázku. Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte rozměry podle obrázku.

66-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím. V PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • v poli Od vyberte parametr Odsazení (1),
 • zadejte vzdálenost odsazení 1 mm (2),
 • tlačítkem Opačný směr (3) změňte směr odsazení,
 • v poli Směr č. 1 vyberte parametr K dalšímu (4),
 • vyberte tlačítko Zapnout/vypnout úkos (5),
 • zadejte velikost úkosu 1 stupeň (6),
 • vyberte možnost Úkos vně (7),
 • do pole Tenkostěnný prvek zadejte tloušťku 1,25 mm (8).

67-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokument (Ctrl + S).

94-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Pokračujte v modelování podle čtvrtého dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama