Hranice 2015: Jak postupovat při tvorbě modelu

V Hranicích se i letos konala tradiční soutěž ve 3D modelování v SolidWorksu. K nedávno publikovaným výsledkům a zadání soutěže připojujeme také názorný postup modelování.

Úkolem studentského klání bylo vytvořit 3D model a výkres. V soutěži se hodnotily správnost modelu, použité prvky, způsob tvorby náčrtů a zpracování výkresu. Nejlépe v soutěži obstál Vojtěch Šaloun, který obě části zadání zpracoval za 37 minut. I když nebyl nejrychlejší, postup modelování zvolil nejlépe.

Pro správné zpracování soutěžního zadání existuje několik možností, jak docílit správného výsledku. Je pouze na vás, jaký postup modelování zvolíte. Připravili jsme návod, který v sobě skrývá hned několik tipů a triků.

Před tím, než se pustíte do čtení návodu, prostudujte si detailně výkres a jeho jednotlivé pohledy. Promyslete si postup a pokuste se zpracovat zadání sami. Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se do návodu.

39-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Postup modelování

Otevřete nový dokument dílu a založte náčrt v Přední rovině.

1-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Nakreslete dvě soustředné kružnice o průměrech 13,5 a 36 mm, jejichž středy leží v počátku souřadného systému. Třetí kružnice má průměr 60 mm. Propojte obě kružnice přímkou.

2-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Spojte kružnice o průměrech 36 a 60 mm přímkou. Přidejte vazbu Tečná mezi přímku a kružnici o průměru 60 mm.

3-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Zakótujte sklon přímky úhlovou kótou o velikosti 20 stupňů.

4-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Oříznout entity a ořežte kružnice vůči oběma přímkám.

6-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Odsadit entity.

6-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Odsaďte přímky směrem dovnitř. Velikost odsazení nastavte na 10 mm.

7-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Nakreslete dvě kružnice a zakótujte vzdálenost středů vůči počátku souřadného systému.

8-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Přidejte tečné vazby mezi kružnice a přímky tak, aby byly kružnice černé – plně určené. Pokud se vám posune některá z kót (např. na obrázku kóta 25 mm) zakótujte vzdálenost tak, aby byla kóta vodorovná.

9-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Ořežte kružnice vůči přímkám.

10-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Obdélník a nakreslete jej tak, aby vytvořil drážku pro pero. Zakótujte šířku drážky 7 mm a vzdálenost 30 mm ke kružnici o průměru 26 mm (pro tento typ kóty musíte při kliknutí myši držet klávesu Shift).

11-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Klikněte pravým tlačítkem na pravou svislou stranu obdélníku a vyberte příkaz Vybrat středový bod.

12-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, označte střed kružnice a přidejte vazbu Vodorovná.

13-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Ořežte drážku.

14-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Kruhové pole skici.

15-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

V okně Parametry definujte střed kružnice a natočení 60 stupňů. Počet instancí zvolte dvě a do okna Vybrané entity vyberte tři přímky. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

16-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Opakujte postup pro kopii drážky proti směru hodinových ručiček.

17-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Ořežte náčrt.

18-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Hotová skica je připravena na vysunutí – vyberte příkaz Přidání vysunutím.

19-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Vysuňte náčrt do vzdálenosti 65 mm.

20-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Klikněte pravým tlačítkem myši na přední plochu a založte nový náčrt.

21-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Nakreslete kružnici o průměru 40 mm se středem v odebraném otvoru.

22-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím a odeberte otvor do vzdálenosti 14 mm.

23-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Založte nový náčrt na čelní ploše a nakreslete kružnici o průměru 20 mm. Příkazem Odebrání vysunutím odeberte slepou díru do vzdálenosti 12,6 mm.

24-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Založte nový náčrt na druhé straně modelu a klikněte ve FeatureManageru na poslední kreslený náčrt. Ze záložky Skica vyberte příkaz Převést entity.

25-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Po kliknutí na příkaz se kružnice o průměru 20 mm převede do nového náčrtu. Odeberte kružnici stejně, jako v předchozím případě – do vzdálenosti 12,6 mm.

26-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Založte náčrt v rovině Horní.

27-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Nakreslete tři přímky a zakótujte podle zadaného výkresu.

28-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Zaoblit a zaoblete rohy poloměrem 35 mm.

29-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím. Definujte parametr Skrz vše – Oba. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

30-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Založte nový náčrt na spodní ploše modelu.

31-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Nakreslete a okótujte drážku.

32-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím a nastavte úkos 15 stupňů. Aktivujte funkci Úkos vně.

33-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Příkazem Zaoblit zaoblete dvě hrany poloměrem o velikosti 5 mm.

34-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Zaoblete přechodové hrany modelu poloměrem o velikosti 2 mm.

35-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Definujte materiál modelu – jedná se o slitinu hliníku 3003.

36-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Model je hotový.

37-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Správnost modelu můžete ověřit kontrolou fyzikálních vlastností.

38-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Renderovaný snímek modelu a výkresu z PhotoView360.

40-soutez-Hranice-2015-tutorial-postup-navod

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama