Příklad k procvičení: Jak vymodelovat přírubu #1

Příruba je zesílený okraj trubky nebo jiné součásti, který je určený pro spojení s jinou součástí. Jste-li začínající uživatel SOLIDWORKSu, tento návod je určený právě pro vás. V první části návodu si ukážeme skicování uzavřeného profilu pro jeho orotování kolem vodorovné osy.

Založte si nový dokument Díl. Potvrďte tlačítkem OK.

11-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Před zahájením konstruování první skici si soubor uložte. Klávesovou zkratkou Ctrl + S zobrazte okno Uložit jako. Soubor si uložte do adresáře na disku C:. Pokud už jste někdy v minulosti pracovali podle našich návodů, určitě už máte na disku C: vytvořený adresář Mujsolidworks.czcviceni. Pokud ano, vyhledejte tento adresář. Pokud ne, vytvořte si tento adresář včetně podsložky.

Pokračujte v zadání názvu souboru, který musí mít unikátní název. Můžete použít například aktuální datum (např. 20220210-1.SLDPRT). Do pole Popis uveďte velkými písmeny PŘÍRUBA.

12-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Uložte soubor tlačítkem Uložit.

 

Konstrukce uzavřené skici

Pokud si prostudujete výkres, tak je na první pohled zřejmé, že se jedná o rotační součást. Do první skici zkonstruujeme uzavřenou skicu, kterou následně budeme rotovat kolem vodorovné osy. Vytvořte novou skicu: ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu (2).

13-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Všimněte si, že se po vytvoření první skici v dílu změní orientace pohledu z pohledu izometrického do pohledu kolmého na rovinu skici, na rovinu Přední.

První naskicujeme vodorovnou osu. Tu můžeme skicovat dvěma způsoby. Buď vyberte rovnou příkaz Osa nebo vyberte příkaz Přímka a následně změňte přímku v konstrukční geometrii. Ukážeme si první způsob pomocí levého gesta myši. Stiskněte a držte pravé tlačítko myši a táhněte směrem doleva, vyberte příkaz Přímka.

14-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Tip: Příkaz Přímka naleznete i v CommandManageru na záložce Skica nebo v Panelu zkratek, který si v grafické ploše zobrazíte tlačítkem S.

Pokud máte aktivní příkaz Přímka, zobrazí se symbol příkazu u kurzoru myši. Umístěte kurzor do počátku souřadného systému a levým tlačítkem potvrďte počáteční bod přímky. Dbejte pozornost na to, aby se u symbolu tužky zobrazil i symbol vazby Sjednocená ve žlutém poli. Žluté pole znamená, že se tato vazba vytvoří automaticky.

15-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Táhněte myší směrem doprava tak, aby se u kurzoru zobrazil symbol vazby vodorovná ve žlutém poli. Levým tlačítkem libovolně potvrďte umístění koncového bodu přímky.

16-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Klávesou Esc ukončete režim skicování. Nyní změníme přímku v konstrukční geometrii. Vyberte přímku (1) a z kontextového panelu vyberte příkaz Konstrukční geometrie (2). V grafické ploše si můžete všimnout, že se změnila přímka v osu. Tato entita bude sloužit jako osa rotace uzavřené skici pro vytvoření trojrozměrného modelu.

17-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Pokračujte ve skicování uzavřeného profilu. Levým gestem myši nebo z Panelu zkratek vyberte příkaz Přímka. Umístěte počáteční bod přímky na osu přibližně v místě (1), jako je uvedeno na obrázku. Dbejte zvýšenou pozornost na vytvoření vazby Sjednocená (počáteční bod přímky je sjednocený s osou).

18-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Pokračujte ve skicování svislé přímky a její koncový bod (2) umístěte opět přibližně v místě, jako je uvedeno na obrázku. Dbejte zvýšenou pozornost na vytvoření automatické vazby Svislá (symbol vazby musí ležet ve žlutém poli).

19-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Následuje skicování vodorovné přímky (3). Opět dbejte pozornost na vytvoření automatické vazby, tentokrát se bude jednat o vazbu vodorovnou.

20-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Skicujte svislou přímku směrem nahoru (4).

21-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Následuje skicování přímky (5) směrem doprava.

22-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Pokračujte ve skicování svislé přímky (6) nahoru.

23-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Naskicujte vodorovnou přímku (7) směrem doprava.

24-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Nyní budeme uzavírat skicu z pravé strany. Naskicujte svislou přímku směrem dolů (8).

25-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Pokračujte ve skicování vodorovné přímky směrem doprava (9).

26-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Následuje přímka směrem dolů (10).

27-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Další přímka směřuje doleva (11).

28-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Přímka (12) navazuje směrem dolů.

29-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Skicu uzavřete poslední vodorovnou přímkou (13), jejíž koncový bod leží v počátečním bodě první přímky.

30-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Pokračujte ve vazbení a kótování skici podle druhého dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama