Příklad k procvičení: Jak vymodelovat přírubu #2

Příruba je zesílený okraj trubky nebo jiné součásti, který je určený pro spojení s jinou součástí. Jste-li začínající uživatel SOLIDWORKSu, tento návod je určený právě pro vás. Ve druhé části návodu si ukážeme postup kótování a představíme prvek Přidání rotací.

Pokračujte v modelování příruby.

Pokud nenavazujete na první díl, otevřete si soubor 20220210-1.SLDPRT.

Skica by měla vypadat jako na obrázku níže.

153-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Horním gestem myši (stiskněte a držte pravé tlačítko myši a táhněte směrem nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta.

23-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Začneme kótováním průměrů. Vyberte osu a…

31-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

… vodorovnou přímku. Zadejte průměr 150 mm.

32-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Tip: Všimněte si, že se po zakótování prvního průměru změní symbol u kurzoru myši. SOLIDWORKS v tuto chvíli předvídá, že po výběru osy a definici první kóty průměru budete pokračovat v kótování dalších průměrů. Proto není nutné opakovat výběr osy. Můžete rovnou pokračovat kótováním dalších průměrů.

35-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Pokračujte v kótování zbývajících průměrů: 98,5 mm, 108,5 mm, 140 mm a 200 mm.

33-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Jakmile zakótujete poslední průměr, stiskněte klávesu Esc. Tím zrušíte kótování průměru a můžete pokračovat v kótování délek. Všimněte si, že po stisknutí klávesy Esc se změní symbol kótování u kurzoru myši.

34-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Pokračujte v kótování skici, jedná se o rozměry: 7,65 mm, 12,75 mm, 35 mm, 60,75 mm, 78,5 mm.

36-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

V tuto chvíli je skica plně určená, o čemž se můžete přesvědčit ve stavovém řádku (spodní liště), kde je uvedena informace Plně určený.

38-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

 

Přidání rotací

Skica je připravena k rotování podle vodorovné osy. Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání rotací.

37-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Všimněte si, že se po prvním vybraném prvku změní orientace pohledu do pohledu izometrického. V takovém pohledu se nejlépe vizuálně kontroluje, jak bude vypadat finální tvar.

Vzhledem k tomu, že skica obsahuje pouze jednu osu, SOLIDWORKS automaticky tuto osu použije jako osu rotace. Proto není potřeba měnit nastavení v PropertyManageru Rotovat.

38-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument (Ctrl + S) a zkontrolujte vizuálně model.

39-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Pokračujte v modelování podle třetího dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama