Příklad k procvičení: Jak vymodelovat přírubu #3

Příruba je zesílený okraj trubky nebo jiné součásti, který je určený pro spojení s jinou součástí. Jste-li začínající uživatel SOLIDWORKSu, tento návod je určený právě pro vás. Ve třetí části si ukážeme postup kótování a představíme prvek Odebrání vysunutím.

Pokračujte v modelování příruby a otevřete si soubor 20220210-1.SLDPRT.

Model by měl vypadat jako na obrázku níže.

39-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

 

Odebrání díry a drážky pro pero

V další části modelování odebereme díru s drážkou pro pero. K odebrání použijeme prvek Odebrání vysunutím a skicu, kterou vytvoříme v rovině Pravá. Ve FeatureManageru vyberte rovinu Pravá a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

40-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Vzpomeňte si, že se po vytvoření první skici změnila orientace pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici. Pokud vytvoříte další skicu v modelu, orientace se již automaticky nezmění. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

41-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

4-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Tip: Příkaz Kružnice najdete i na záložce Skica nebo v Panelu zkratek (klávesa S).

Středový bod kružnice umístěte do počátku.

42-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Tažením a kliknutím definujte poloměr kružnice. Klávesou Esc zrušte skicování kružnice.

43-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Dolním gestem myši vyberte příkaz Obdélník s počátkem v rohu.

32-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Kliknutím určete levý horní roh obdélníku v místě 1.

44-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Tažením a kliknutím určete pravý dolní roh obdélníku v místě 2.

45-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Nyní přidáme vazbu mezi spodní přímku obdélníku a počátek tak, aby byl středový bod přímky sloučený s počátkem. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku (1), počátek (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Středový bod (3).

46-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

23-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Zakótujte šířku obdélníku (šířku drážky) 14 mm a průměr kružnice 50 mm. Dále zakótujte vzdálenost od horní strany obdélníku ke vzdálenějšímu pomyslnému bodu na kružnici. Během kótování musíte držet klávesu Shift. V opačném případě se bude odkazová čára kóty vztahovat k počátku. Vzdálenost od strany obdélníku k pomyslnému bodu zakótujte 53,5 mm.

47-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Tip: Ve skice můžete zadávat tolerance, které se následně projeví ve výkresu. Pokud chcete zadat toleranci drážky, vyberte kótu 14 mm a text „P9“ doplňte v PropertyManageru Kóta do příslušného pole.

48-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Totéž platí i pro toleranci rozměru 53,5 mm. Toleranci nastavíte v poli Tolerance/přesnost, kde z roletové nabídky vyberete možnost Oboustranná. Do příslušných polí doplníte toleranci + 0,2 mm a – 0,1 mm.

49-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Skica je plně určená a připravená pro prvek Odebrání vysunutím. Před výběrem prvku pootočte modelem do izometrického pohledu tak, abyste mohli vizuálně kontrolovat správnost odebrání.

50-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

51-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

  • v poli Směr č. 1 vyberte možnost Skrz vše (1),
  • do pole Vybrané obrysy vyberte obrysy tak, aby se odebrala díra a drážky (2),
  • podle náhledu změňte směr odebrání pomocí tlačítka Opačný směr (3).

52-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

53-SolidWorks-postup-tutorial-ucime-se-cviceni-zaklady-modelovani-konstruovani

Zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle čtvrtého dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama