Příklad k procvičení: Vahadlo #3

Učíte se pracovat v SOLIDWORKSu a hledáte zadání pro začátečníky? Připravili jsme zadání (výkres), podle kterého si můžete procvičit znalosti skicování a modelování. Podívejte se na výkresovou dokumentaci a vyzkoušejte si zkonstruovat model sami. Pokud si nebudete vědět rady, připravili jsme návod s komentáři krok za krokem.

Pokračujte ve skicováno z předchozího dílu. Pokud nemáte soubor otevřený, vyhledejte si soubor 20210519-001.SLDPRT a pokračujte ve skicování podle našeho návodu.

 

Skicování oblouků

Pokračujte ve skicování oblouků, které jsou tečně navázány na kružnice. Stiskněte klávesu S, kterou si zobrazíte Panel zkratek a vyberte příkaz Oblouk třemi body.

55-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Počáteční bod oblouku umístěte na levou kružnici v místě, kde ukazuje šipka (1). Všimněte si, že se zobrazí symbol vazby Sjednocená ve žlutém poli. Dávejte pozor, abyste nevybrali některý z úchopových žlutých bodů. V takovém případě by byl problém s přidáním vazby Tečná.

56-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Pokračujte ve skicování koncového bodu oblouku, který umístěte na pravou kružnici (2). Opět sledujte místo výběru a kontrolujte symboly vazeb u kurzoru myši.

57-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Třetím kliknutím určete poloměr oblouku (3). Přesný poloměr oblouku určíme kótou.

58-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Pokračujte ve skicování dvou oblouků, které budou ležet mezi levou a horní kružnicí a mezi pravou a horní kružnicí.

59-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

 

Tečné vazby

Oblouky musí na kružnice tečně navazovat. Tyto vazby přidáme do skici ručně. Stiskněte klávesu Ctrl pro možnost hromadného výběru. Vyberte levou kružnici (1), oblouk (2) a z kontextového panelu nástrojů nebo PropertyManageru vyberte vazbu Tečná (3).

60-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Postup opakujte mezi všemi oblouky a kružnice. Skica musí obsahovat šest vazeb Tečná, viz označené vazby ve skice.

61-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Pravým gestem myši nebo z Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Kružnice. Ve skice vytvořte tři kružnice tak, aby byly středy sjednocené se středy vytvořených kružnic.

62-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

32-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Postupně vybírejte oblouky a kružnice a zakótujte rozměry: poloměry 65 mm, 100 mm a 140 mm a průměry 20 mm, 30 mm a 35 mm.

63-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Před tím, než přistoupíme k vysunutí obrysů, zkontrolujte si na dolní liště, že je skica Plně určená.

64-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Pokud skica není plně určená, musí najít to, co je podurčené a pomocí vazeb a kót skicu plně určit. Jen v takovém případě bude skica vhodná pro vysunutí obrysů.

 

Vysunutí obrysů skici

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

65-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • do pole Vybrané obrysy vyberte mezikruží znázorněné šipkou (1),
 • v poli Směr č. 1 vyberte z roletové nabídky možnost Symetricky (2),
 • zadejte vzdálenost vysunutí 35 mm (3).

66-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si soubor (Ctrl + S).

Další obrys vybereme pomocí tzv. předvýběru – vyberte skicu a následně příkaz Přidání vysunutím. Ve FeatureManageru rozbalte černou šipkou prvek Přidat vysunutím1 (1), vyberte skicu Skica1 (2) a ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím (3).

67-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • do pole Vybrané obrysy vyberte mezikruží znázorněné šipkou (1),
 • v poli Směr č. 1 vyberte z roletové nabídky možnost Po plochu (2),
 • vyberte plochu, která je v náhledu růžová (3),
 • zatrhněte volbu Směr č. 2 (4),
 • v roletové nabídce zkontrolujte, zda je vybraná možnost Naslepo (5),
 • zadejte vzdálenost vysunutí 10 mm (6).

68-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si soubor (Ctrl + S).

Pokračujte v tvorbě vysunutí dalšího uzavřeného obrysu stejným způsobem, jako u druhého prvku – pomocí předvýběru. Z FeatureManageru vyberte skicu Skica1 (1) a ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím (2).

69-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • do pole Vybrané obrysy vyberte mezikruží znázorněné šipkou (1),
 • v poli Od vyberte z roletové nabídky možnost Povrch/plocha/rovina (2),
 • vyberte plochu zvýrazněnou zeleně (3),
 • v poli Směr č. 1 vyberte z roletové nabídky možnost Ekvidistantně od plochy (4),
 • vyberte plochu zvýrazněnou zeleně (5),
 • tlačítkem Opačný směr změňte směr vysunutí (6),
 • zadejte vzdálenost vysunutí 20 mm (7).

70-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si soubor (Ctrl + S).

Pokračujte v tvorbě vysunutí dalšího uzavřeného obrysu stejným způsobem, jako u druhého prvku – pomocí předvýběru. Z FeatureManageru vyberte skicu Skica1 (1) a ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím (2).

71-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • do pole Vybrané obrysy vyberte uzavřený obrys označený šipkou (1),
 • v poli Směr č. 1 zkontrolujte hodnotu vysunutí 10 mm (2),
 • zatrhněte volbu Směr č. 2 (3),
 • z roletové nabídky vyberte možnost Po plochu (4),
 • vyberte plochu zvýrazněnou fialově (5).

72-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Zkontrolujte vizuálně model, uložte si soubor (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle dalšího dílu návodu.

73-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama