Klasické zobrazení

Návody

Hydraulický válec: Píst a válec

Součástí hydraulického válce je válec, píst, pístní tyč, těsnící kroužek a šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem. V dnešním díle seriálu Hydraulický válec se naučíte modelovat píst…

   / 14. 11. 2013
0 / 0

Baseballový míček

Rozdělovací křivka, Složená křivka a pole řízené křivkou, tyto modelovací nástroje mohou čtenáři odzkoušet na modelu baseballového míčku, který je pomocí těchto nástrojů konstruován.

   / 10. 10. 2013
+1 / 0

Animovaný pohyb a rozklad planetové převodovky

V aplikaci SolidWorks se v režimu pohybové studie při animaci planetové převodovky používá vazba Převod. Po správném nastavení převodového poměru mezi satelity, centrálním ozubeným kolem a korunovým kolem…

   / 17. 9. 2013
+2 / 0

Lopatkové kolo

Lopatové kolo je funkční částí strojních zařízení, jako jsou turbíny a kompresory. Tento návod se soustředí na zjednodušené modelování lopatkového kola, jelikož funkční model lopatkového kola se ve…

   / 4. 9. 2013
+2 / 0

Animovaný pohyb převodovky se šnekovým soukolím

Šneková soukolí sestávají ze šnekového kola a šneku a jsou určena pro převod mezi mimoběžnými hřídeli s úhlem 90 °. Vazba Převod se v aplikaci SolidWorks používá především…

   / 21. 8. 2013
+3 / -1

Jak vložit nový rozměr otvoru do Průvodce dírami

Vytvořit v prostředí SolidWorksu normalizovaný rozměr otvoru včetně závitu je pomocí Průvodce dírami jednoduchou záležitostí. Uživatelé ale mnohdy neví, že je možné předem definované rozměry rozšířit o vlastní…

   / 14. 8. 2013
0 / 0

Křivka řízená rovnicí: Evolventa

Nevýhodou vloženého ozubeného kola z Toolboxu je ta, že tvar zubu netvoří křivka zvaná evolventa. Z tohoto důvodu je nutné brát v úvahu, že model ozubeného kola integrovaného…

   / 6. 8. 2013
+7 / 0

Dynamický řez v pohybové studii

Animovaný, neboli dynamický řez, může velmi zajímavým a efektivním nástrojem při prezentaci a výstupní animaci navrhovaného výrobku. Pojďme se podívat v několika krocích, jak se nastaví dynamický řez…

   / 16. 7. 2013
0 / 0

Animace dvoustupňové převodovky a využití vazby Převod [VAZBY]

V SolidWoksu je možné animovat pohyb převodovky v režimu Pohybové studie. Pro tento účel je v příkazech Vazby, v záložce Strojní vazby, vazba Převod. Nastavení převodového poměru je…

   / 27. 6. 2013
0 / 0

Klikový mechanizmus: Animovaný pohyb klikového mechanizmu [VIDEO]

Kompletní postup modelování a tvorba sestavy klikového mechanizmu byl popsán v devíti kapitolách. V dnešním díle si vyzkoušíme vytvořit jednoduchou animaci sestavy klikového mechanizmu.

   / 25. 6. 2013
+1 / -1