Klasické zobrazení

Návody

Příborový nůž #2

V první části návodu Příborový nůž jsme se učili pracovat s křivkou splajn. Druhá část návodu se zabývá tvarováním těla, zrcadlením a modelováním řezné části nože. U řezné části se…

   / 17. 11. 2014
+1 / 0

Tlakoměr #11: Šroubení

Šroubení je určeno pro připojení tlakoměru k měřicímu zařízení. Středem šroubení vede propojovací otvor k Bourdonově trubici. Při změně tlaku se trubice natahuje a přes ozubení ukazuje tlak na stupnici.

   / 12. 11. 2014
0 / 0

Turbodmychadlo

Model turbodmychadla konstruovaný v SolidWorksu sloužil pro vytvoření výukové animace v rámci projektu Internetová škola II na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Bruntále. Autorem modelu a renderovaného snímku je Marek Pagáč.

   / 11. 11. 2014
0 / 0

Příborový nůž #1

Během modelování nože se naučíte pracovat s křivkou splajn. Pomocí ovladačů se může řídit její tečné zatížení a směr. Jelikož se jedná o delší návod, je rozdělen na dvě části. Obtížností je…

   / 10. 11. 2014
+1 / 0

Tlakoměr #10: Podložka

Model podložky můžete vložit do sestavy tlakoměru z Toolboxu. Pro ty, kteří modul Toolbox v aplikaci SolidWorks nemají, je připravený krátký návod.

   / 5. 11. 2014
0 / 0

Simulace proudění plynů ve výfukovém potrubí

Pro simulaci proudění se v SolidWorksu používá doplňkového modulu SolidWorks Flow Simulation. Pro správný výpočet simulace proudění je nutné nastavit okrajové podmínky a vstupní parametry tak, aby simulace odpovídala reálnému…

   / 3. 11. 2014
0 / 0

Tlakoměr #9: Ozubený hřeben

Ozubený hřeben přenáší moment z Bourdonovy trubice na ozubené kolo – a dále na stupnici tlakoměru. Pro účely animace postačí zjednodušené ozubení.

   / 29. 10. 2014
0 / 0

Tlakoměr #8: Ozubené kolo

V dalším dílu seriálu Tlakoměr se naučíte vkládat ozubené kolo z Toolboxu a kombinovat jej s dříkem ozubeného kola.

   / 22. 10. 2014
0 / 0

Vkládání modelu do knihovny prvků

Používáte-li verzi SolidWorksu, která neobsahuje Toolbox, můžete si vytvořit vlastní knihovnu prvků. Zásobu dílů z knihovny prvků pak můžete kdykoli vložit do sestavy. Jak vytvořit prvek knihovny si předvedeme…

   / 20. 10. 2014
+1 / 0

Karabina #1

První díl popisuje tvorbu modelu těla karabiny, na který bude navazovat druhý díl s postupem tvorby modelu částí uzavírajících karabinu a sestava karabiny.

   / 17. 6. 2014
+2 / 0