Klasické zobrazení

Návody

Karabina #2

Druhý díl karabiny navazuje na návod, ve kterém jsme popisovali postup modelování těla karabiny. V druhé části dokončujeme model komponent pro sestavu karabiny a popisujeme postup sestavy karabiny.

   / 22. 4. 2014
+1 / 0

Vršek

V příspěvku Vršek se naučíte pracovat s příkazy Přidání spojením profilů a Skořepina. Model vršku není časově náročný a zvládne jej i začátečník.

   / 15. 4. 2014
0 / 0

Hrací kostka

Ukázkovým příkladem pro procvičení práce s rovinami, osami, zrcadlením a kruhovým polem je model hrací kostky.

   / 10. 4. 2014
0 / 0

Obrázek s využitím funkce Nálepka

Návod popisuje, jak vymodelovat rám obrázku s využitím příkazu Přidání tažením po křivce. Dále se čtenář dozví, jak aplikovat na model obrázek.

   / 5. 3. 2014
+1 / 0

Konstrukční návrh předlohového hřídele

Jeden z hřídelů v převodovém ústrojí se nazývá předlohový. Jak na konstrukční návrh hřídele včetně výkresové dokumentace se dozvíte v následujícím příspěvku.

   / 20. 2. 2014
+3 / 0

Ozubené kolo a SolidWorks Toolbox

SolidWorks nabízí knihovnu součástí nazvanou Toolbox. Pomocí několika kroků je možné vložit do prostředí sestavy ozubené kolo nebo jinou normalizovanou součást.

   / 18. 2. 2014
+1 / 0

Pevnostní analýza tlakové nádoby

Jednou z pevnostních analýz je výpočet tlaku na stěnu nádoby. V příspěvku se dozvíte jak definovat tlak působící na vnitřní stěnu tlakové nádoby.

   / 4. 2. 2014
0 / 0

Pevnostní analýza svařované konstrukce

Jakákoliv konstrukce by měla být podrobena pevnostní zkoušce. Pro pevnostní analýzu v aplikaci SolidWorks slouží modul SolidWorks Simulation.

   / 30. 1. 2014
0 / 0

Návrh svařované konstrukce

Jednou z konstrukčních vlastností SolidWorksu je i návrh svařované konstrukce. Návrh svařence je uveden na příkladu rámu stolu.

   / 28. 1. 2014
+5 / 0

Pevnostní analýza příhradové konstrukce

Tento návod popisuje, jak definovat uchycení a silové zatížení na modelu příhradové konstrukce v modulu Simulation Xpress.

   / 24. 1. 2014
0 / 0