Kde SOLIDWORKS 2022 posílil výkon?

Vývojové oddělení SOLIDWORKSu usilovně pracuje na vylepšení a zvýšení výkonu, který se projevuje zejména na úspoře času. Podívejte se, v čem spočívají novinky ve vylepšeném výkonu v aktuální verzi SOLIDWORKSu 2022.

Podstatou vysokého výkonu SOLIDWORKSu je v prvé řadě přechod na aktuální verzi, která mimo vyššího výkonu a kompatibility dat obsahuje celou řadu novinek a vylepšení pro snazší konstruování. Jelikož se článek zaměřuje na posílení výkonu, zaměříme na se čtyři základní oblasti.

Grafický výkon

Díky lepší grafické architektuře se významně zlepšil vzhled modelů a ovládání modelů v prostoru. S každým posunutím, přiblížením, oddálením se zlepšil výkon téměř o 12 %. Porovnání výkonu s předchozími verzemi spočívá v měření počtu snímků za sekundu (FPS, frame rate per second). Čím vyšší je počet snímků, tím lepší je výkon, který se projeví ve vnímání hladkosti a plynulosti geometrie. Je to podobné jako u videí a animací. S vyšším počtem „freimů“ se stává pozorování videa dokonalejší. V nejrealističtějším stylu zobrazení (Stínovaný s hranami) se průměrný počet „freimů“ zvýšil z 68 na 76.

Zjednodušený režim zobrazení

Ve své podstatě existují uživatelé SOLIDWORKSu, kteří Zjednodušený režim zobrazení používají a ti, kteří jej ještě nikdy nepoužili. Tento způsob zobrazení je velmi elegantní řešení, které výrazně zvýší výkon a zkrátí čas potřebný pro otevírání velkých sestav. V tomto režimu SOLIDWORKS zobrazuje pouze grafiku bez zbytečného načítání dalších dat. Výsledkem je velmi jednoduchá varianta modelu použitelná v případech, kdy se chcete podívat pouze na geometrii.

1-SOLIDWORKS-2022-vykon-performance-enhancements

V aktuální verzi 2022 byl Zjednodušený režim zobrazení vylepšený o automatickou kontrolu součástí, aby se otevřely vždy aktuální verze. V přechozích verzích k tomu docházelo pouze při změně geometrie. Aktuální verze je také rozšířená o aktualizaci vzhledů a rovnic.

Kdykoliv se vzhled změní, geometrie se automaticky vyřeší, takže můžete vidět aktuální vzhled součásti. S rovnicemi je to stejné. Při práci s rovnicemi v režimu Zjednodušený jsou všechny součásti, na které se rovnice odkazuje, automaticky vyřešeny. To eliminuje případné chyby nebo kolize způsobené nenačtením správných dat modelu při práci se součástmi ve zjednodušeném režimu.

Přezkoumání velkého návrhu

Po otevření sestavy v režimu Přezkoumání velkého návrhu můžete s modely manipulovat okamžitě. Přezkoumání velkého návrhu je velký pomocník, který výrazně zvyšuje výkon. Ačkoliv není režim Přezkoumání velkého návrhu úplnou novinkou, stal se důležitým nástrojem pro práci s velkými sestavami.

2-SOLIDWORKS-2022-vykon-performance-enhancements

V SOLIDWORKSu 2022 můžete po kliknutí pravým tlačítkem ve stromu FeatureManageru otevřít podsestavy a výkresy. Podsestavy lze otevřít pomocí rozbalovací nabídky v režimu Přezkoumání velkého návrhu nebo úplně vyřešit (režim zobrazení Vyřešený) podle toho, v jakém režimu potřebujete s podsestavou pracovat. Jedná se o významné vylepšení, které urychlí práci zejména s velkými sestavami.

Režim Detailování

Pro otevírání modelů existuje několik režimů, které pro laika mohou být obtížně vysvětlitelné. Pro uživatele SOLIDWORKSu jsou však snadno pochopitelné. V SOLIDWORKSu 2022 dochází k výraznému vylepšení režimu Detailování, který slouží pro práci s velkými výkresy.

4-SOLIDWORKS-2022-vykon-performance-enhancements

Režim Detailování pro práci s výkresy byl představený jako novinka při uvedení SOLIDWORKSu 2020. Po třetí aktualizaci tento výkonnostní režim pro výkresy rozšiřuje své možnosti o několik nových funkcí. V důsledku toho se režim Detailování, který byl již tak skvělým nástrojem, stal mnohem použitelnějším.

V SOLIDWORKSu 2022 nyní můžete otevřít jakýkoli výkres v režimu Detailování. V předchozích verzích musel být výkres uložen jako verze režimu Detailování. Nyní můžete přidat standardní pohledy do výkresu v režimu Detailování z palety pohledů a také můžete přidat tabulky děr.

Významnou novinkou je možnost otevření výkresu v režimu Detailování bez dat modelu. V praxi to vypadá tak, že můžete v režimu detailování otevřít výkres, který je starý 20 let, i když již nemáte soubory součástí. Režim Detailování se stal velmi oblíbený mezi náročnými uživateli SOLIDWORKSu.

 

Z uvedeného přehledu o vylepšení výkonu je zřejmé, že vývojové oddělení klade významné úsilí na jeho každoročním vylepšení.

Zdroj: www.engineersrule.com.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama