SOLIDWORKS XR #2: Jak exportovat digitální data pomocí XR exportéru

Exportovat data prostřednictvím doplňkového modelu SWXRExporter nevyžaduje příliš velké úsilí, postup je velmi podobný, jako při ukládání do jiného datového formátu. Výstup exportéru však umožňuje dva datové formáty a v nastavení můžete upravit, jaké prvky prostředí a animace budou obsahovat. Podívejte se na zajímavé informace a postup ukládání ve druhém dílu našeho miniseriálu.

Postup exportu je stejný, jako při ukládání jiných datových formátů. Prostřednictvím menu SouborUložit jako vyberte v okně Uložit jako datový formát Extended Reality (GLTF) nebo Extended Reality Binary (GLB).

Tip: Pokud datové formáty Extended Reality nevidíte, přečtěte si první díl našeho miniseriálu. Pro možnost exportování je nutné zapnout doplňkový modul SWXRExporter.

GLB (Binary – psaný v binárních číslech) vytváří jeden monolitický binární soubor, zatímco GLTF (ASCII – obsahuje ASCII znaky) obvykle ukládá několik souborů (exportér vytvoří podadresář ve vybraném umístění a umístí všechny soubory nastavených scén do jedné složky).

1-SolidWorks-Extended-Reality-Explorer-postup-navod-MujSolidWorks

Postup exportování souborů XR ze SOLIDWORKSu a vybrané metody prohlížení jsou znázorněny ve videu (anglicky, 6 minut):

 


Podívejte se na další díly miniseriálu SOLIDWORKS Extended Reality:


 

Jaké jsou možnosti nastavení exportovaných dat?

XR exportér má několik nastavení. Pokud vyberete jeden z datových formátů (1), objeví se v dolní části dialogového okna Uložit jako tlačítko Možnosti (2). Chcete-li upravit nastavení exportéru, stiskněte toto tlačítko.

2-SolidWorks-Extended-Reality-Explorer-postup-navod-MujSolidWorks

V okně Nastavení XR Exporter můžete vybrat, co bude zahrnovat export s ohledem na prostředí a animaci.

3-SolidWorks-Extended-Reality-Explorer-postup-navod-MujSolidWorks

 

Tip: Co udělat s exportovaným souborem a jaké aplikace pro programování virtuální reality jsou podporovány, se dozvíte ve třetím dílu našeho miniseriálu seriálu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama